2.3: Lávet go lášmmohallat?

Lávet go lášmmohallat?

 viehkame

 

Lihkadeapmi lea dehálaš – vai olmmoš bissu dearvvašin. Mii vánddardit, valáštallat, stoahkat ja dánsut luonddus. Mii hárjehallat ja dasto vuoiŋŋastit. Rupmašiin sáhttit seassat, muosáhit, oahppat ja hábmet. Kurssas sáhttibehtet hárjehallat giela stoagadettiin. Vulgot stoahkat! girjjis leat ollu stohkosat oktan bagadusaiguin.

 

 

“Nuera – nuera” lea stoagus Ruošša Sámis. Stohkosii dárbbašehpet suohpana dahje bátti. Dán stohkosa heive stoahkat olgun, kursalanjas dahje feaskáris.

Suohpan čadno riekkisin. Duhkoraddit dollejit dasa ja čuoččastit riekkisin. Okta olmmoš čuožžu guovdu rieggá. Earát vázzet su birra. Son, gii lea guovdu rieggá, geahččala časkkestit sin gieđaid, geat dollet báttis, ja huikit “vealgi”. Duhkoraddit galget váruhit ja luoitilit bátti amaset časkkahallat, ja de fas dohppet báddái. Son gii časkkahallá, šaddá čuožžut guovdu rieggá.

Haldis Balto Vulgot stoahkat! s.16

 

girji  Giellasuonat Ellen Ragnhild Sara, 2007:  Lahtut s. 44

 

Ohcet lihkadanstohkosiid girjjiin ja neahtas. Ráhkkanehket čilget njuolggadusaid eará studeanttaide. Muitalehket hui dárkilit eará studeanttaide, maid sii galget dahkat. De sáhttibehtet stoahkat ja suohtastallat, ja seammás hárjehallat giela. Eanet árbevirolaš stoahkamiid gávdnabehtet Stálu ja gufihttariid máilmmis.

 

čuožžut  

čužžodit

čuoččastit 

gittalagaid
bálddalagaid
giehtalagaid
bieđgguid
bárran
ráidun

 

Árvádus: Gávvut guorus, gopmut dievva.

 

Lihkadit sáhttá máŋgga láhkai:

vázzit – vázzilit doahput – dohppet
viehkat – viehkalit doallat – dollet
beahkit luoitit – luoitilit
guokkardit časkit – časkkahallat
čiŋkut fáhtet – fáhtehallat
gizzut / goargŋut čatnat
čákŋat gaikut
njoammut bálkestit
gubbarastit dustet
vázzit njealjegoantái velledit gávvut
vázzit hirrut velledit gopmut
čegŋedit čuožžilit selggos
guvdnut čohkkedit
čippostit dahkaluddat
cancut – canccodit áddestallat

Mo vel sáhttá lihkadit?

 

morfac_smallHárjehala imperatiivva: Morfa C

 

Čoahkkelogut

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.