Hvordan skrive tekster

Å jobbe med WordPress

Du kan skrive tekster her i kursa. Publiseringsprogrammet heter WordPress og er det samme som brukes på mange blogg-nettsteder. Når du har arbeidet med en tekst, kan du velge å publisere den og gi url-adressen til andre studenter slik at de kan lese den. Eller du kan først slippe læreren inn i teksten din, ved å velge kurslæreren som Category. Mer om dette lenger ned i denne teksten.

Når du har logget deg inn, så kommer du til et arbeidsbord som kalles ‘Dashboard‘. Midt på arbeidsbordet finner du poster som du har skrevet. I venstre marg får du en slik meny:

Posts: Her kan du se og redigere alle dine egne posts, og opprette nye.

Media: Et arkiv for mediafiler, som lyd og bilder. Du kan laste opp dine egne ting også.

Comments: Hvis du gir andre mulighet til å kommentere dine posts, så lagres alle kommentarene hit. Her kan du lese kommentarene, og velge om du godkjenner dem eller sletter dem.

Profile: Her kan du redigere info om deg selv, f.eks bytte passord.

‘Posts’

Du kan bare redigere og slette posts som du selv har opprettet, og posts som vi har åpnet for deg.

Opprette en ny post: Velg ‘Add New’ i venstre marg (eller ‘New’ øverst).

Deretter velger du navn i tittelruta. Dette blir ikke overskriften, bare tittel på posten. Overskriften må skrives inn i tekstruta. Den markerer du med  ‘Heading 1’-formatering, som du finner når du trykker på Paragraph menyen.

Når du jobber med posts, så har du stort sett samme verktøy som i et vanlig tekstbehandlingsprogram:

Du har to visninger, Visual og HTML. Hvis du ikke er vant å jobbe med HTML, da bruker du Visual.

Legg til bilde/lyd/dokumenter: Over verktøylinja kan du velge Upload/Insert, og deretter Media. Da vil en fil kunne hentes fra din datamaskin, fra nettet eller fra mediaarkivet. Hvis du henter en fil fra din egen datamaskin, så vil den automatisk lagres i mediaarkivet, men den vil bare være synlig for nettstedets administratorer. Hvis du laster opp et Word-dokument, så vil det se ut som en lenke på posten. Bilder kan også legges til og redigeres med denne knappen: boalu govva

Legge til en lenke på posten: Skriv navn på lenka f.eks. ‘kásushárjehusat 1’, og marker den slik:

Da vil disse knappene bli aktivert:

Med venstre knapp legger du til en lenke og med høyre knapp fjerner du en lenke. Når du trykker på venstre knapp, får du opp en slik rute:

Hvis du krysser av ‘Open link in a new window’, så vil et nytt vindu åpne seg når brukere trykker på lenka.

Husk å trykke på ‘Add link’ .

Lagre/Publisere: Husk å lagre postene. Hvis du ikke ønsker å publisere en post som du ikke er ferdig med, så kan du trykke på  ‘Save draft’. Hvis du ikke ser en slik knapp, så kan du trykke på Publish-ruta, så vil den komme til syne. Når du er ferdig og ønsker å publisere, så trykker du på denne :

Når du redigerer en post som allerede er publisert, så må du trykke på ‘Update’, for å lagre endringene.

Forhåndsvisning: Hvis du ønsker å se hvordan en post ser ut på nettet, så trykker du på ‘View Post’ øverst på siden. Når du vil redigere igjen, så trykker du på Edit Post.

Redigere en post:
Hvis du ønsker å endre en post som allerede er publisert, så velger du den posten fra din egen meny, og trykker på Edit.

La læreren lese din post: Sett kryss for kurslæreren din under Categories. Husk Save Draft/Update. Da vil læreren få opp din post på sin side, og han kan lese teksten og kommentere eller rette rett i teksten din.

La andre lese dine poster:

Hver post som blir publisert, får sin egen adresse (postene er publiserte når man trykker på Publish knappen). Adressa står blant annet under tittelruta, og kalles for Permalink:

linka govvaAdressa står også på adresselinja når du går på forhåndsvisning (View Page). Denne adressa kan du dele med andre, hvis du vil. Poster som blir publiserte vil ikke automatisk komme opp på hovedsiden til kursa.oahpa.no, så hvis du vil at andre skal lese dine ting, så må du dele adressa.

Comments

Ofte ønsker vi å høre andre synspunkter. Da kan man tillate kommentarer på postene. Når du redigerer en post, så kan du trykke på Screen Options øverst til høyre:

boalu govva

Da får du opp denne ruta, og da haker du av Discussion:

boalu govva

Under tekstruta vil du da få dette vinduet, og da haker du av Allow comments. Da kan andre kommentere dine posts. Det kan være fint å tillate kommentarer, hvis du ønsker kommentarer fra kurslærer.

boalu govva

Du kan selv velge om du godkjenner kommentarene eller ikke. Du kan også slette kommentarer som du har godkjent tidligere. Legg merke til at alle kommentarene vil dukke opp på din post. Du må aktivt fjerne dem, hvis du ikke ønsker å godkjenne dem. Det kan for eksempel være greit å slette lærers kommentarer før du deler siden med andre studenter.

Profile

Her kan du redigere informasjon om deg selv, for eksempel endre passord. Etter å ha gjort endringer, så må du huske å trykke på Update Profile, ellers vil ikke profilen oppdateres.