Om Google-dokumenter

Hvordan skrive Google-dokument

Google-dokument er høvelig å bruke når man skal skrive noe sammen med andre. Man skriver og redigerer i det samme dokumentet. Når dokumentet er ferdig, kan man skrive det ut,  eller man kan kopiere innholdet inn i et dokument man publiserer på kursa.

Når du er innlogget på gmail, kan du velge Dokumenter i menyen øverst. Deretter OPPRETT dokument øverst til venstre. Nå har du et dokument som du kan dele med andre. Der hvor det står: Dokument uten navn helt øverst, kan du skrive inn et navn, f.eks. “Porsáŋggu birra”.

Du inviterer andre inn ved å velge Del øverst til høyre, og du kan legge inn gmail-adressen til andre, eller søke etter navnet deres, hvis du allerede har vært i kontakt med dem over gmail. De inviterterte får en mail med link til dette dokumentet. De finner også dokumentet direkte under Dokumenter når de er inne på sin egen gmail.

Man kan skrive samtidig, eller man kan skrive når man har tid. Hvis man skriver samtidig og ikke er i samme rom, kan man chatte. Trykk på Kommentarer øverst.