Stipend og tilskudd

Høst 2012

Du kan søke om Stipend for høyere utdanning fra Sametinget. Søknadsskjema og retningslinjer finner du på Sametingets nettsider.

Se også Tema: Stipend for høyere utdanning

Søknadsfrist for høstsemesteret 2012 er 1.oktober.