Barggut

 

yksikkö – monikko
beavdebiigá  -biiggát tarjoilija
boazoalmmái  -albmát poromies
bálvá palvelija
cára tsaari
gollečeahppi kultaseppä
gávpejas kauppias
muŋka munkki
eanadoalli maanviljelijä
dáiddár taitelija
dutki tutkija
dulka tulkki
sátnejođiheaddji kunnanvaltuuston puheenjohtaja
ráđđeolmmái kunnanjohtaja
ráđđealmmái kunnanjohtaja
prošeaktajođiheaddji projektijohtaja
dearvvašvuođabargi terveydenhuollontyöntekijä
badjesápmelaš porosaamelainen
bargi työntekijä
bassi siivooja
biigá piika
bivdi kalastaja
boanda maanviljelijä
boazosápmelaš porosaamelainen
boazosápmi porosaamelainen
buohccedivššár sairaanhoitaja
buohccidikšu sairaanhoitaja
báhppa pappi
dálolaš pienmaanviljelijä
doaimmaheaddji toimittaja
fabrihkkabargi tehdastyöläinen
gávpebargi myyjä
giehmánni kauppias
girdi lentäjä
girječálli kirjailija
goarru räätäli
guollebivdi kalastaja
guođoheaddji paimen
hoavda johtaja
jođiheaddji johtaja
journalista toimittaja
kántorbargi toimistotyöntekijä
kántorhoavda osastopäällikkö
kántorveahkki toimistoapulainen
mánnabiigá lastenvahti
mánnageahčči lastenvahti
návetvázzi lomittaja
njuovvi teurastaja
bagadeaddji ohjaaja
ovdaskuvlaoahpaheaddji esikouluopettaja
bussevuoddji linja-autonkuljettaja
oahpaheaddji opettaja
politiija poliisi
váldodoaimmaheaddji päätoimittaja
viessobearráigeahčči talonmies
teknihkkár teknikko
bátnedoavttir hammaslääkäri
šibitdoavttir eläinlääkäri
doavttir lääkäri
duojár käsityöläinen
duopmár tuomari
luhkkár lukkari
neavttár näyttelijä
rektor rehtori
rievvár ryöväri
snihkkár nikkari
viessohoiddár talonmies
čálli kirjailija
juoigi joikaaja
lávlu laulaja
vuoddji ajaja
reaŋga renki
ruovttuveahkki kotiapulainen
dálueamit emäntä
vuovdi myyjä
dáksevuoddji taksikuski
sadjásaš sijainen
ráđđeaddi neuvonantaja
dikšu hoitaja
guolásteaddji kalastaja
johttisápmelaš jutaava saamelainen
vuoktačuohppi kampaaja
rámburbargi kaupantyöntekijä