Author Archives: markusJu

3.4: Oaidnemeahttun dássemolsun, guhkes h-čoahkit ja ddj>dj HU

3.4: Dássemolsun 3 Tässä kappaleessa tarkastelemme kolmea seuraavaa astevaihtelutyyppiä. Pohjoissaamessa on sekä pitkiä että lyhyitä kaksoiskonsonantteja ja konsonattiyhdistelmiä. I. Pitkä kaksoiskonsonantti vaihtelee lyhyen kanssa Kaksoiskonsonantti on pitkä vahvassa asteessa ja lyhyt heikossa asteessa. Kirjakielesssä ei tehdä eroa pitkän ja lyhyen … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Leave a comment

2.4: tn-tiipa, s-čoahkit, dj ja nj HU

2.4: Dássemolsun 2 Alla on esitetty seuraavaat 3 astevaihtelutyyppiä. I. tn-tyypin vaihtelu: Klusiili-nasaaliyhdistelmä vaihtelee heikossa asteessa yksinäisnasaalin kanssa. sátni – sánit sápmi – sámit    vuopmi – vuomi   latnja – lanjat jokŋa – joŋat II. s-yhdistelmät: Vahvassa asteessa on kaksi … Loga eanet »

Posted in Suopma | Leave a comment

1.4: Duppalkonsonánttat ja h-čoahkit HU

1.4: Dássemolsun 1 Astevaihtelu tarkoittaa painottoman ja painollisen tavun välisten konsonanttien vaihtelua. Konsonanteista ja konsonanttiyhtymistä on olemassa vahva ja heikko aste. Vahva aste on yleensä pidempi kuin heikko aste. Huomaa että saamen astevaihtelu eroaa suuresti suomen astevaihtelusta. Seuraavassa on esitetty … Loga eanet »

Posted in Suopma | Leave a comment

Dollagáttis HU

Dollagáttis nominatiivi – genetiivi-akkusatiivi   árran – árrana tulisija dolla – dola tuli geađgi – geađggi kivi suovva – suova savu muorra – muora puu gáfegievdni – gáfegievnni kahvipannu ákšu – ákšu kirves gáfeseahkka – gáfeseahka kahvinsuodatinpussi vuoššanmuorra / goaŋku … Loga eanet »

Posted in Suopma | Tagged , | Leave a comment

Biepmut HU

Biepmut Borranbeavddis nominatiivi – genetiiivi-akkusatiivi láibi – láibbi leipä láibevajáhas -vajáhasa leipäviipale garraláibi -láibbi näkkileipä vuostá – vuosttá juusto monni / manni – moni / mani muna vuoivvasmeastu -measttu maksapasteija muorjemeastu -measttu hillo buvru / suohkad – buvrrut /suohkada puuro … Loga eanet »

Posted in Suopma | Tagged , | Leave a comment

Viessosánit HU

Viesus yksikkö – monikko orrunsadji   -sajit asuinpaikka ásodat – ásodagat asunto láigolatnja  -lanjat vuokrahuone viessu – viesut talo ráidoviessu    -viesut rivitalo geardeviessu    -viesut kerrostalo latnja – lanjat huone stohpu – stobut / orrunlatnja   -lanjat tupa / olohuone gievkkan – gievkkanat … Loga eanet »

Posted in Suopma | Tagged | Leave a comment

Biktasat – sátnelistu HU

Biktasat yksikkö – monikko bivttas – biktasat vaatteet báidi – báiddit paita buvssat housut suohkku – suohkut sukka skuovva – skuovat kenkä fáhcca – fáhcat lapanen gahpir – gahpirat lakki háhttá – háhtat hattu idjabivttas -biktasat yöpuku arvereaddju -readjut sadetakki … Loga eanet »

Posted in Suopma | Leave a comment

9.1: Boradeapmi – HU

9.1: Boradeapmi Gáffádagas Gáffádagas jietnafiilan.   Buorre beaivi! Humatgo sámegiela? Binnáš. Maid don siđat? Mun siđan gáfe. Siđatgo borrat maidege? Leatgo gáhkut? De leat. Makkár gáhkut dis leat? Mis leat šuhkoládagáhkku ja lákcagáhkku. Mun válddán lákcagáhku. Leage buorre. Ollugo máksá? … Loga eanet »

Posted in Suopma | Tagged , , | Leave a comment

7.4: Jagiáiggit – HU

7.4: Jagiáiggit Jagi áiggit – jietnafiilan   Giđđa lea čuvges áigi dáppe davvin. Miessemánus juo lea čuovgat birrajándora. Giđđat muohta suddá, ja bárbmolottit bohtet davás.  Juohke giđa mun šattan leabuheapmin. Go geassemánnu boahtá, de lea geassi. Geasset láven mannat lupmui, … Loga eanet »

Posted in Suopma | Tagged | Leave a comment

7.3: Vahkku – HU

7.3: Vahkku Vahkkobeaivvit Mii geavahit genetiivva muitalit guđe beaivve juoga dáhpáhuvvá. mánnodat / vuossárga – mánnodaga / vuossárgga maanantai – maanantaina disttat / maŋŋebárga – disttaga / maŋŋebárgga tiistai – tiistaina gaskavahkku – gaskavahku keskiviikko – keskiviikkona duorastat – duorastaga … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment