Interaktiv samiskopplæring

Oahpa giela! – Lær språket! – Opi kieli!

Ressurser for opplæring i nordsamisk med læringsstier for Universitetene i Tromsø og Helsingfors.

Kanskje vil du bare lære noen fraser og om samisk uttale? Her finner du en side om uttale av bokstavene i alfabetet . Vi skal også snart legge ut en fil med uttale av tall og hilsninger på nordsamisk.

OBS: Alle som har planer om å ta eksamen ved UiT Norges arktiske universitet, må lese dette.

Ordbok: Samisk-norsk ordbok er integrert i dette nettstedet. For å slå opp et ord holder du Alt eller Option (⌥) nede og dobbelklikker på ordet.

Menyen øverst: Her er det stoff som er felles for læringsstiene, bl.a. utfyllende om uttale, med lydfiler. Ordene i menyen blir oversatt til norsk, hvis du holder pekeren over dem.

Fáttát: Her er det tekster osv. som ikke er knyttet til en bestemt læringssti, men som kan brukes når det høver.

Læringsstiene: I margen til høyre er det flere læringsstier for nordsamisk som fremmedspråk. Stiene inneholder lesestykker, forklaringer, lydfiler, øvinger og linker til Oahpa-programmene, men stiene er ikke komplette, det forutsettes at man leser andre tekster i tillegg.

SAM-1031: Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. 20 stp.
Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1. 20 stp. Emnebeskrivelse. Dette kurset krever ingen forkunnskaper, men du bør følge undervisning i en gruppe eller ha noen å øve sammen med. I læringsstien viser vi også til tekster og bilder i Eira & Gaup: Ánin dánin – mu lohkangirji. Davvi Girji os 2008. Det er også lydfiler med utgangspunkt i denne boka. Muntlig og skriftlig eksamen.

For å ta eksamen ved UiT, må man være tatt opp som student og i tillegg være tilknytta et kurs, enten ved universitetet eller noen som samarbeider med UiT, f.eks. et språksenter, for godkjenning av obligatoriske oppgaver.


SAM-1034: Nordsamisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. 10 stp.
Nordsamisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. 10 stp. Emnebeskrivelse. Dette kurset krever ingen forkunnskaper, men du bør følge undervisning i en gruppe eller ha noen å øve sammen med. Gjennom kurset skal studenten lære seg sentrale ord fra de forskjellige dialektene i nordsamisk, og lære seg å forstå ulike nordsamiske dialekter. Studenten skal gjennom kurset bli istand til å følge tråden i stadig mer krevende muntlige framstillinger, og lære seg å uttrykke seg muntlig om generelle temaer. Muntlig eksamen.

SAM-1035: Nordsamisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon. 10 stp.
Nordsamisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon. 10 stp. Emnebeskrivelse. Kurset bygger på SAM-1031 og SAM-1034, eller tilsvarende. Gjennom kurset skal studenten lære å bruke grunnleggende grammatikk i egen tekstproduksjon. Studenten skal kunne uttrykke seg på nordsamisk med et større ordforråd, og kunne skrive lengre tekster på samisk. Studenten skal også kunne forstå mer komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere. Semesteroppgave.

SAM-1036: Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2. 20 stp.
Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2. 20 stp. Emnebeskrivelse. Kurset forutsetter at man har gjennomført SAM-1031 og SAM-1034, eller tilsvarende. I løpet av kurset skal studenten bli istand til å uttrykke seg om generelle dagligdagse og samfunnsmessige temaer, både muntlig og skriftlig. Studenten skal kunne skrive lengre og mer komplekse tekster på samisk, og lese og forstå komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere. Muntlig og skriftlig eksamen. For å ta eksamen, må man være tatt opp som student, og få godkjent obligatoriske oppgaver.