Jietnadeapmi

På denne siden finner du oversikt over spesielle samiske bokstaver og bokstavkombinasjoner, og uttaleregler.

Alfabehta / Alfabetet

Diftoŋggat / Diftonger

Konsonántačoahkit / Konsonantgrupper

Dássemolsun / Stadieveksling