1.5: Muitalancealkagat

I nordsamisk må alle grammatiske setninger minst inneholde et verb i bøyd form. I dette kurset jobber vi med lengre setninger, der de korteste har et verb i bøyd form og et subjekt (den som utfører handlingen eller den ‘personen’ som verbet er bøyd etter). I fortellende setninger kommer subjektet foran verbet. Hvis setningen inneholder flere ledd, f.eks objekt, kommer disse vanligvis etter verbet.

Eadni lohká girjji. Mor leser en bok.
Biera oađđá. Biera sover.
Iŋgá ja Elle oastiba mielkki. Inga og Elle kjøper melk.
Mun doaman ruoktot. Jeg skynder meg hjem.
Doai geahččabeahtti TV. Dere to ser på TV.
Mánát lávlot. Barna synger.
Moai basse viesu. Vi to vasker huset.

Hvis subjektet er et første- eller andrepersonspronomen, så kan man utelate dette i setningen. Verbbøyningen vil vise hvem som er subjektet i setningen.

Boađán ihttin. Jeg kommer i morgen.
Dal fargga vuolgit. Nå drar vi snart.
Dál čuoččut mu ovddas. Nå står du i veien for meg.
Manne nu čuorvubehtet? Hvorfor roper dere slik?

 

Ráhkat muitalancealkagiid sániiguin maid máhtát.

 

Loga ja guldal Ánin Dánin s. 64 jietnafiila.


Loga eambbo: Setninger

Boahtte ceahkki: Ceahkki 2.1