2.1: Biktasat ja ivnnit

Makkár biktasat dus leat?           gakti
Mus lea vilges t-báidi, alit buvssat ja ruškes skuovat.

makkár – hva slags 

vilges – hvit, alit – blå, rukses – rød, čáhppes – svart, ruoná – grønn, ruškes – brun, fiskes – gul

Bivttassánit: Biktasat – sátnelistu

Barget guovttis ja guovttis. (Jobb to og to.)

 

  1. Muital makkár biktasat dus leat.
  2. Muital makkár biktasat nuppi studeanttas leat, omd.
    • Geas leat rukses báidi, alit buvssat ja čáhppes skuovat? Elles leat.
  3. Muital makkár biktasat olbmuin leat govain Ánin Dánin s. 10 ja 11.

geas lea – hvem har

Adjektivet brukes vanligvis som predikativ eller attributt. Når adjektivet brukes som predikativ, retter det seg i tall etter ordet det forteller noe om; eks.

  • Báidi lea ‘ruoksat’.
  • Buvssat leat ‘ruoksadat’.

Den attributte formen plasseres foran hovedordet, og bøyes ikke i tall: rukses buvssat. Her er noen fargers predikative og attributte former.

 

  Biktasat ja ivnnit – jietnafiila

ruoksat:  Čeabetliidni lea ‘ruoksat’.  Mus lea ‘rukses’ čeabetliidni.
ruoná: Suohkut leat ‘ruonát’.  Dus leat ‘ruoná’ suohkut.
alit: Čuvla lea ‘alit’.  Sus lea ‘alit’ čuvla.
fiskat: Gahpir lea ‘fiskat’.  Ádjás lea ‘fiskes’ gahpir.
ruškat: Skuovat leat ‘ruškadat’.  Áhčis leat ‘ruškes’ skuovat.
ránis: Vuolpu lea ‘ránis’. Eatnis lea ‘ránes’ vuolpu.
vielgat: T-báidi lea ‘vielgat’.  Nieiddas lea ‘vilges’ T-báidi.
čáhppat: Ullobáidi lea ‘čáhppat’. Bártnis lea ‘čáhppes’ ullobáidi.

Hárjehus adj attr pred – doc

 

 Tren deg på attributtform av adjektiv med MorfaS.

 


Hárjehala bivttassániid Leksain  (Tren ord om klær med Leksa ).  Både til samisk og fra samisk.

Boahtte siidui –>