6.3: Jearahallan

Dál don máhtát buot kásusiid. Go nubbi jearrá, de galggat vástidit rivttes kásusiin.

gii, geat, mii, mat, goabbá – nominatiiva – omd. Mii lea du lávkkas? Mu lávkkas lea stuora ‘girji’.

maid, man, gean, geaid, goappá – akkusatiiva dahje genetiiva – omd. Maid don jugat? Mun jugan ‘deaja’.

gos, mas, geas, geain, goappás – lokatiiva – omd. Geas lea ollu ruhta? ‘Røkkes’ lea.

gosa, masa, geasa, geaidda, goabbái – illatiiva – omd. Goabbái fálat láigolanja? Mun fálan dan ‘niidii’.

mainna, maiguin, geainna, geaiguin – komitatiiva – omd. Geainna don humat? Human ‘etniin’.

manin, geanin – essiiva – omd. Manin gohčodat beatnaga? Gohčodan dan ‘Nástin’.

Loga maid dás jearransániid birra.

Ráhkat 10 jearaldaga jearransániiguin, ja jearahala eará studeanttaid.

Eará jearransánit: manne ~ manin (miksi), makkár (millainen), goas (milloin), mo (mikä), galle (montako)

Jorgal sámegillii

 

 1. Mikä nimesi on?
 2. Mistä olet kotoisin?
 3. Missä asut?
 4. Kenen kanssa asut?
 5. Minne olet menossa nyt?
 6. Kenen kanssa lähdet lomalle?
 7. Millaisia kirjoja sinulla on laukussasi?
 8. Montako opiskelijaa on luokassa?
 9. Miksi olet täällä tänään?
 10. Miksi opiskelet saamea?
 11. Mitä aiot tehdä tänään?
 12. Kuinka voit?
Pronomenat leat dehálaččat. Hárjahala sojahit pronomeniid kasusiin Morfain.

 

Hárjehus: pronomenat 1

 

Boahtte siidui –>