6.1: ADJEKTIIVVAT – čoahkkáigeassu

Adjektiivvat gullet nomeniidda, ja nomeniid sáhttá sojahit logu ja kásusiid mielde. Adjektiivvat sierranit eará nomeniin dakko bokte ahte dain lea sihke attribuhtta ja predikatiiva hápmi. Prediktiiva hápmi sodjá logu ja kásusa mielde, go fas attribuhtta hápmi ii daga dan (earret adjektiivvas ‘buorre’).

Attribuhtta hápmi lea dat hápmi mii adjektiivvas lea dalle go doaibmá attribuhttan nomengihpus, namalassii dalle go boahtá substantiivva ovdal.

Čáhppes fanas lea fiervvás.
Fanas mii lea fiervvás, lea čáhppat.
Fatnasat mat leat fiervvás, leat čáhppadat. 

Čáppa nieida čohkká vuordinlanjas.
Nieida gii čohkká vuordinlanjas lea čáppat.
Nieiddat geat čohkkájit vuordinlanjas leat čábbát.
Guhkes gearpmaš njoamui tráhppa vuollái.
Gearpmaš mii njoamui tráhppa vuollái lei guhkki.
Gearbmašat mat njommo tráhppa vuollái ledje guhkit.

Juoge adjektiivvaid máttajoavkkuide (bárrastávval, bárahisstávval ja kontrákta).

 

Hárjehala attribuhttahámi Morfa-C:s.

 

Loga eambbo!

Adjektiivvat

 

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 6.2