2.4: Aspeakta ja konditionála

Leat-verbet kan bøyes i kondisjonal, og det betyr at man kan uttrykke aspekt også i kondisjonal. Selv om verbet er bøyd i kondisjonal, så gjelder de vanlige syntaktiske reglene. Hovedverbet skal være bøyd i perfektum partisipp.

Man bruker gjerne aspekt i kondisjonal, når man snakker om en hypotetisk situasjon i forhold til noe som allerede er avsluttet.

Don it oidnon Mari Boine konsearttas.
Mun livččen boahtán, muhto buot bileahtat ledje vuvdojuvvon.
Don it leat geigen bihtá.
Mun livččen geigen, muhto in beassan Fronterii.
Eaba go Máret ja Iŋgá leat vel joavdan?
Soai livččiiga joavdan jus sudno biila ii livčče cuovkanan.

Man kan også ha aktio essiv etter leat-verbet i kondisjonal. Da uttrykker man pågående, ikke avsluttet handling i en hypotetisk situasjon.

Makkár son Marilyn Monroe livččii oaidnit jus livččii ain eallime dál?
Mun livččen dál velohallame Thailándda sáttogáttiin jus livččen joksan girdi.

 

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

 

Hárjehala konditionála

 

Loga eambbo!

Veahkkevearbbat ja váldovearbbat

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 2.5