2.2: Rumaš

rumašlahttu – rumašlahtut (ruumiinosat)
oaivi – oaivvit
njunni – njunit
vuokta – vuovttat
čalbmi – čalmmit
beallji – bealjit
njálbmi – njálmmit
oalgi – oalggit
čižži – čiččit
čoavji – čoavjjit
giehta – gieđat
suorbma – suorpmat
bahta – bađat
buolva – buolvvat / čibbi – čippit
juolgi – juolggit
juolgesuorbma – juolgesuorpmat

  • Leatgo dus alit čalmmit? De leat / Eai leat.
  • Leago dus stuorra njunni? De lea / Ii leat.
  • Makkár vuovttat sus leat? Sus leat guhkes ruškes vuovttat.
  • Geas leat guhkes, čáhppes vuovttat ja ruoná čalmmit? Lásses leat.

Listassa substantiivit ovat sekä yksikössä että monikossa. Kaikki substantiivit ovat parillistavuisia – ja niillä on vahva aste yksikön nominatiivissa (perusmuodossa) ja heikko aste monikon nominatiivissa, johon on lisätty monikonpääte -t.

Saamen astevaihtelu eroaa suuresti suomen astevaihtelusta. Hyvä tapa sen oppimiseen on luokitella sanat konsonanttityyppien mukaan samalla kun opettelet niitä. Esim. näissä sanoissa on samanlainen astevaihtelu: giehta – gieđat, bahta – bađat, boahtit – boađán, diehtit – dieđán. Lue siitä enemmän täältä (löydät myös ääninäytteitä eri astevaihtelutapauksista). 

Useimmista sanakirjoista löydät tietoa astevaihtelusta: Lue lisää sanakirjoista.

Täältä löydät yleiskatsauksen saamen astevaihtelusta in Englishdahje sámegillii.

 

Jearahala nuppi studeantta rumašlahtuid birra, dahje geahča govaid ja jearahala.

Hárjehus “stadiev”

 

Hárjehala substantiivvaid eanetlogus (monikossa): MorfaS

 

Hárjehala rumašsániid Leksain.

 

Eanet sánit

jorba čoavji pyöreä maha
duolba čoavji pyykkilautavatsa
govda njunni leveä nenä
seakka njunni kapea nenä
stuora njálbmi suuri suu
unna njálbmi pieni suu
čáppa vuovttat kauniit hiukset
romes vuovttat rumat hiukset
guhkes vuovttat pitkät hiukset
oanehis vuovttat lyhyet hiukset
njuolggovuovttat suorat hiukset
smarfevuovttat kiharat hiukset
báljesoaivi kalju
gállovuovttat otsatukka

Kun adjektiivi sijaitsee substantiivin jäljessä, on sillä oma attribuuttimuotonsa, joka usein eroaa predikatiivimuodosta (joka sijaitsee substantiivin edellä). Adjektiivien predikatiivimuodot taipuvat monikossa kuten substantiivitkin.

  • Mus lea ‘seakka’ njunni.  Mu njunni lea ‘seaggi’.
  • Mu njunni lea ‘guhkki’.   Mu vuovttat leat ‘guhkit’.

Etsi adjektiivien predikatiivimuodot taulukosta, ja muodosta lauseita käyttäen predikatiivimuotoja.

Hárjehala adjektiivvaid attribuhttahámiid: MorfaC

 

Verbintaivutusta on hyvä opetella. Tästä laulusta voi olla apua: Áddestalli boahtá.

Boahtte siidui –>