10.1: Perfeakta ja aktio essiiva

Perfektum uttrykker avsluttet handling. Perfektum består av leat-verbet og et hovedverb i perfektum partisipp: Mun lean lohkan girjji. (Jeg har lest boka). Soai leaba čájehan filmma. (De to har vist film). Dii lehpet duddjon gievkkanis. (Dere har gjort håndarbeid på kjøkkenet).

Perfektum partisipp av leat er leamaš: Mun lean leamaš márkanis. (Jeg har vært i bygda).

Aktio essiv uttrykker pågående eller samtidig handling. Aktio essiv består av leat-verbet og et hovedverb i aktio essiv: Mun lean bargame. (Jeg holder på å jobbe). Soai leaba boradeame. (De to holder på å spise). Sii leat máleme viesu. (De holder på å male huset). Flere eksempler:

Mii leat čorgen viesu.
Mun lean leamaš Romssas.
Doai leahppi ipmirdan riekta.
Mun ledjen basadeame, go liegga čáhci nogai.
Soai leaba čuollame muoraid.

 Teavsttat:

Ánin Dánin s. 76

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

word

  1. Hárjehus: Gárve perfeaktacealkagiid.
  2. Hárjehus: Čále cealkagiid perfeavttas.
  3. Hárjehus: Jorgal cealkagiid. Leat go perfeavttas?

Loga eambbo:

Leat-vearba

Perfeakta

Aktio-essiiva

Boahtte ceahkki: Ceahkki 10.2