11.4: Meahcieallit

Min mehciin leat eallit nugo albbas, rieban, geatki, gumpe, guovža,  njoammil, roahttu, goddesáhpán ja oarri. Dás leat dieđut dáid elliid birra. Makkár eallis lea sáhka?

A lea badjeolbmuid stuorámus vašálaš. Dan orrunsajit leat duoddarat, stuorra viiddes vuovddit ja eatnamat. Bieju dat roggá muohttaga vuollái dahje juova sisa.

Á lea Sámi stuorámus boraspire man ivdni molsašuddá. Muhtumat leat čáhppadat, nuppit fas čáhppesruškadat dahje fiskesruškadat. X oađđá dálvviid, golggotmánus gitta njukčamánnui, muhtimin gitta cuoŋománnui.

B lea dálvet vielgat ja geassit ruškesránis. Dat lea árgges ealli. Dan deaddu lea
eanemus 5 kilo ja guhkkodat 60 cm.

C lea sullii 10 cm guhkki ja das lea oanehis seaibi. Fiskeslágan unna ealli mas lea čáhppes čielgi.

Č lea olbmuide váivves ja vahátlaš ealli mii billista viesuid ja borramušaid ja
njoammuda golgodávddaid.

D lea ruksesruškes ivdnásaš smávva ealli, mas lea guhkes bolfeseaibi.

Đ lea áidna villa bussáealli Sámis. Dan orohagat leat ráfálaš vuovddit ja meahcit, ja maiddái duoddarat.

E deaddá eanemustá 10 kilo. Dan ivdni lea ruksesruškat. Dálvet ivdni veháš ránoda.

Gumpe lea viissis, muhto F ain viisásat.

(Dieđut leat váldojuvvon girjjis: Heikkiarmas Lukkari: “Eallit Sámis” – ČálliidLágádus)

Ráhkat seammasullasaš bargobihtáid eará elliid birra mielstudeanttaide.

 

Loga Ánin Dánin s. 110-112.

Hárjehala sániid elliid birra: Leksa

 

Tekstissä käytetään relatiivipronomineja mii, man, mas:

  • Duo lea nieida, ‘gii’ háliida álgit min kursii. (Tuolta tulee tyttö, joka haluaa meidän kurssille.)
  • Váldde girjji, ‘mii’ lea bajimus hildus. (Ota kirja, joka on ylimmällä hyllyllä.)  
  • Sus lea dakkár gákti, ‘maid’ mun maid háliidan. (Hänellä on sellainen lapintakki, jonka minäkin haluan.)
  • Sus lea dakkár gákti, ‘masa’ mun liikon. (Hänellä on sellainen lapintakki, josta minä tykkään.)
  • Dovddatgo nieidda, ‘geainna’ mun hupmen gáffádagas? (Tunnetko tytön, jonka kanssa puhuin kahvilassa?)

Pronominit taipuvat sijamuodoissa. Kieliopista löydät esimerkkejä pronominien taivuttamisesta sámegillii dahje in English.

Hárjehus relatiiva pronomenat

Adjektiiveilla on vertailumuodot kuten suomessakin. Positiivi on perusmuoto. Komparatiivia käytetään vertailtaessa kahta asiaa toisiinsa. Superlatiivia käytetään vertailtaessa montaa asiaa. čeahppi – čeahpit – čeahpimus. Monikossa: čeahpit – čeahpibut – čeahpimusat. Pari esimerkkiä:

  • Issát lea ‘nuorat’ go Ánne. Muhto Elle lea ‘nuoramus’.
  • Moai letne ‘nuorabut’ go doai, muhto soai leaba ‘nuoramusat’.
  • Issát lea ‘boarráseabbo’ go Elle, ja Ánne lea ‘boarráseamos’. 
  • Mun lean ‘stuorit’ go don, ja Elle lea ‘stuorimus’.

Loga eanet adjektiivakomparerema birra sámegillii, or in English.

 

Boahtte siidui –>