Her kan du høre alle eksemplene bli lest opp:   konsonánttat

Mellom visse konsonanter kan man høre en meget kort og utydelig vokal som kalles glidevokal (johtovokála). Glidevokalen tar farge av vokalen som følger, og kan derfor ligne en meget kort a, e eller o. Glidevokaler skrives ikke i vanlig rettskriving, men merkes her for å vise uttalen:

Andre konsonantgrupper:

Samiske ord har alltid trykk på første stavelse. Les om ordenes stammer og takt.