2.3: Infinihtta vearbbat

Når verb bøyes etter personer, så kalles de finitte verb. Samisk har også infinitte verbformer. Dette er former som ikke endrer seg med subjektet i setningen. Vi har allerede sett at nektelsesformen er en slik form. Det er nektelsesverbet som bøyes etter person. Derfor er nektelsesverbet et finitt verb.

Samisk har mange infinitte verbformer. I dette kurset skal vi lære å bruke fem av dem:

  • infinitiv: ‘boahtit’
  • nektelsesform i presens: ‘boađe’
  • nektelsesform i preteritum: ‘boahtán’
  • perfektum partisipp: ‘boahtán’
  • aktio essiv: ‘boahtime’

Disse formene opptrer sammen med et hjelpeverb, som kan være leat-verbet, nektelsesverbet eller et modalt hjelpeverb. Det er hjelpeverbet som blir bøyd. En grei huskeregel er at hvis det er flere verb i setningen, så er det bare det første som blir bøyd etter person.

Nektelsesform presens Moai ean oađe. Vi to sover ikke.
Perfektum partisipp Mun lean oađđán. Jeg har sovet.
Aktio essiv Soai leaba borrame. De to holder på å spise.
Infinitiv Don máhtát lohkat. Du kan lese.
Nektelsesform preteritum Mii eat boahtán. Vi kom ikke.

 

Loga eambbo:

Infinitte verb

Hjelpeverb

Boahtte ceahkki: Ceahkki 2.4