SAM-1035 kursačilgehus:

Kursačilgehus.

Njálmmálaš bargobihtát:

Máŋgga bargovuogi vuođđu lea diehtoroggi – nubbi oahppi diehtá juoidá maid nubbi dárbbaša diehtit – ja dat doaibmá bargobihtáid motivašuvdnan ja dahká maid suohtasin bargat. Dan dihte ii berreše diktit ohppiid ovdalgihtii oaidnit dakkár bargobihtáid. Dás leat guokte bargovuogi:

  • Journalistabargu: Oahppit leat journalisttat. Juohke journalisttas leat eanemusat moadde jearaldaga, ja buohkain leat earálágan jearaldagat. Juohke journalista jearrá iežas jearaldagaid buohkain. Dasto oahppit ráhkkanit su 10 minuhta, ja de addet unna njálmmálaš raportta iežaset fáttás. Áibbas álgodásis oahppit sáhttet geavahit namaid go muitalit “Ánnes ja Ovllás ja Turis lea biila”, muhto fargga sii hárjehallet geavahit lohkosátnegihpuid, nugo “golmma oahppis lea biila”. Alit dásis sáhttá ávžžuhit geavahit čoahkkeloguid, nugo “golbmasis lea biila”.
  • Rollaságastallan: Bárrabargu. Oahppit ožžot dábálaččat goabbatlágan dieđuid, eaige oaččo čájehit nubbái. Sudnos leat goabbatlágan rollat friddja ságastallamis, omd nubbi lea kunddar, nubbi lea vuovdi. Báhpárat leat merkejuvvon A- ja B-oahppái.

Materiálat:

  1. Rumašjearaldagat – Journalistabargu. Fáddá: rumašlahtut.
  2. Astoáigedoaimmat – Journalistabargu. Fáddá: Vearbbas ráhkadit substantiivva.
  3. Virgealmmuhusat – Rollaságastallan. Studeanttat barget bárralaga, nubbi oažžu A, nubbi fas B. Eaba oaččo čájehit dieđuid nubbái.  Fáttát: barggut, iežas birra muitalit.
  4. Viessoalmmuhusat – Joavkobargu. Fáttát: eallindilit, gávpot.
  5. Eanemus – Journalistabargu. Fáddá: adjektiivvaid kompareren.

Eanet bargguid gávnnat dás.