1.4: Konditionála ja vássán áigi

Legg merke til at kondisjonalis bøyes som preteritum. Kondisjonalis av likestavelses- og kontrakte verb ligner på preteritum av ulikestavelsesverb. Kondisjonalis av ulikestavelsesverb ligner på preteritum av likestavelsesverb.

Gumpe borašii spiinniid, jus jovssašii daid.
Eadni dárbbašii veahki.
Soai čájehivččiiga filmma, jus máhtášeigga.
Soai diđiiga ollu.
Mii duddjošeimmet juohke beaivvi, jus beasašeimmet.
Mii gávppašeimmet juohke beaivvi.

 

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii. Gávnna ovdamearkkain konditionála hámiid.

 

Hárjehala konditionála

Hárjehala vássán áiggi

 

Loga eambbo!

Konditionála

Preterihtta

 

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 2.1