4.5: Resiprohka pronomenat

På nordsamisk kan man uttrykke ‘hverandre’ på tre måter;  med ‘nubbi nuppi’, ‘goabbat guoimmi’ eller ‘guhtet guoimmi’. ‘goabbat guoimmi’ brukes om to personer og ‘guhtet guoimmi’ brukes om flere enn to. Det resiproke pronomenet skal samsvarsbøyes i tall og person med subjekt i setningen. ‘goabbat’ og ‘guhtet’ bøyes ikke, men ‘guoimmi’ bøyes både i kasus og person.

Moai attiime goabbat guoibmáseame suorbmasiid.
Sii leat ollu oahppan guhtet guoimmisteaset.
Doai fuolaheahppi goabbat guoimmáde mánáid.

Dii fertebehtet soabadit guhtet guimmiineattet.
Soai berošteaba goabbat guoimmisteaskka.

Makkár kásus lea resiprohka pronomeniin dáin ovdamearkkain? Manne dain lea dat kásus?

‘Nubbi nuppi’ kan brukes om både to eller flere personer:

Moai liikojetne nubbi nubbái.
Soai humadeigga guhká nubbi nuppiin.

Mii gulahalaimet bures nuppit nuppiiguin.
Suohkanpolitihkkárat ledje hárbman nuppit nuppiide.
Skuvlaluohkát galge galledallat nuppit nuppiid.

Guorahala dáid ovdamearkkaid. Geahččal čilget iežat sániiguin movt ‘nubbi nuppi’ geavahuvvo, omd. movt dat sojahuvvo dalle go subjeaktan leat eambbo go guokte olbmo.

Hárjehala resiprohka pronomeniid morfa C:s.

 

Loga eambbo!

Resiprohka pronomenat

Kongrueansa

 

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 5.1