4.3: Čujuheaddji pronomenat

Nordsamisk har 5 påpekende pronomener: ‘dat’, ‘dát’, ‘diet’, ‘duot’ og ‘dot’. Alle kan oversettes med ‘den’ eller ‘det’. Påpekende pronomener bøyes i alle kasus når de står alene i frasen:

Issát liiko diesa.
Moai letne geargan duoinna.
Randi lea ollu oahppan das.
Mun lean don bidjan beavdái.

Påpekende pronomener kan også brukes som attributt i en nominalfrase. Da kommer de foran et annet nomen, gjerne et substantiv. I en slik struktur er det substantivet som bøyes i alle kasus, mens pronomenet bøyes etter faste kongruensregler.

Hovedregelen er at pronomenet skal ha samme tall og kasus som substantivet. Unntakene er illativ og lokativ entall, da skal pronomenet stå i genitiv entall.

Issát liiko dien niidii.
Moai letne geargan duoinna girjjiin.
Randi lea ollu oahppan dan olbmos.
Mun lean don gáhku bidjan beavdái.
Moai oinniime dieid nieiddaid ikte juo.
Mii leat oahpásnuvvan daiguin nuoraiguin.
Soai čáliiga SMS-dieđuid daidda gussiide, geat ledje maŋŋonan.

Jorgal dáid cealkagiid iežat gillii. Makkár kásus lea čujuheaddji pronomeniin? Čilge manne dain lea dat kásus.

 

Hárjehala čujuheaddji pronomeniid morfa C:s.

 

Loga eambbo!

Čujuheaddji pronomenat

Kongrueansa

 

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 4.4