10.3: Gávpogis

  Gávpogis – jietnafiilan.

Dát teaksta lea Romssa birra. Romsa lea Davvi-Norgga stuorimus ja Norgga ovccát stuorimus gávpot. Gávpoga guovddáš lea sullos. Guovddáža bajábealde lea Báhpajávri. Jávrri guora manná čuovgaláhttu, ja das lahkosis leat sihke sámi mánáidgárdi ja skuvla mas leat sámegiel luohkát. Romssa sullo oarjjabealde lea Sállir, ja sullo nuorttabealde lea Sálašvággi ja Sálašoaivi. Dohko beassá sihke šaldi ja tunealla bokte. Šaldi lahka lea beakkán girku, Ishavskatedralen.

Gávpoga guovddážis leat ollu boares muorraviesut, ja Romssa duopmogirku lea Norgga áidna duopmogirku mii lea huksejuvvon muoras. Verdensteateret lea Davvi-Eurohpá boarráseamos kino mii lea ain geavahusas. Ráđđeviesu bálddas lea ođđaáigásaš kino, mas leat guhtta sále. Gávpoga davábealde lea máilmmi davimus universitehta. Maŋimuš jagiid leat huksejuvvon stuorra ođđaáigásaš gávpeguovddážat gávpotguovddáža olggobeallai.

Sálašvákkis manná gondola vári ala, ja doppe sáhttá oaidnit hui guhkás.

 

 

 1. Muital eanet Romssa birra dahje muital iežat ruovttubáikki birra.
 2. Oza buot adjektiivvaid mat leat superlatiivvas ja čále daid vuođđohámiid. Manne muhtun adjektiivvain lea -mus ja earáin fas -eamos?
 3. Oza buot postposišuvnnaid teavsttas.

Monet pre- ja postpositiot ilmaisevat paikkaa:

lokatiivi muoto
illatiivi muoto
 
alde / nalde ala / ala päällä
vuolde vuollai alla
duohken duohkai takana
luhtte lusa luokse
geahčen geahčai luokse (kotiin)
ovddabealde ovddabeallai edessä
bálddas báldii vieressä
guoras gurrii vieressä
gaskkas gaskii välissä
 • sijaintia paikassa tai sieltä poistumista (lokatiivi) Ikte leimmet áhku ‘geahčen’ boradeame.
 • menemistä paikkaan (illatiivi) Vuolgge mielde áhku ‘geahčai’!
 • liikkumista jotain pitkin (genetiivi) Buoremus lea čuoigat ‘davágeaže’ jávrri!

Nominia sekä siihen liitettyä pre- tai postpositiota ei saa erottaa. Gean luhtte don ledjet? (gean luhtte)

 • Gápmagat leat beavddi vuolde.
 • Bija gápmagiid beavddi vuollai!
 • Beana lea stuolu duohken.
 • Beana manná stuolu duohkai.
 • Girji lea girjelána alde.
 • Bija girjji girjelána ala!
 • Ánne lea mu luhtte dál.
 • Ánne boahtá mu lusa.

Loga eanet grammatihkas pre- ja postposišuvnnaid birra sámegillii or in English.

Hárjehus postposišuvnnaiguin

 

Boahtte siidui –>