2. Sámegiela oahppat

Sámegiela oahppat – jietnafiila

Buore beaivvi!

Mu namma lea Jovsset. Mun lean Gáivuonas eret.

Mun lean oahppan dárogiela ruovttus.

Dál háliidan oahppat sámegiela. Mu áhkku humai sámegiela, ja mun háliidan oahpásnuvvat iežan sámi duogážii.

Naba dii? Geat dii lehpet?

 


Manne don háliidat oahppat sámegiela? / Hvorfor vil du lære deg samisk?

Mun háliidan oahppat sámegiela go:

  • Mu irgi/moarsi hupmá sámegiela. (Min kjæreste snakker samisk.)
  • Mu isit/eamit hupmá sámegiela. (Min mann/kone snakker samisk)
  • Mu mánát hupmet sámegiela. (Barna mine snakker samisk.)
  • Mun orun sámi guovllus. (Jeg bor i et samisk område.)
  • Mun dárbbašan máhttit sámegiela barggus. (Jeg må kunne samisk i jobben.)
  • Mun liikon oahppat ođđa gielaid. (Jeg liker å lære meg nye språk.)

Å fortelle om seg selv

På samisk bøyer man verb. Når man forteller om seg selv, d.v.s ‘mun’, da bruker man endelsen -n, og endrer på konsonantene midt i ordet:

 • leat: Mun lean oahpaheaddji.
 • orrut:  Mun orun Kárášjogas.
 • bargat: Mun barggan kantuvrras.
 • lohkat: Mun logan girjji.
 • čállit: Mun čálán reivve.
 • jearrat: Mun jearan lobi.

Hvis du derimot skal spørre noen om dem selv, altså snakke om ‘don’, så legger du til -t:

 • leat: Gii don leat?
 • orrut:  Gos don orut?
 • bargat: Gos don barggat?
 • lohkat: Maid don logat?
 • čállit: Maid don čálát?
 • jearrat: Maid don jearat?

Andre personer har andre endelser. Les mer om verbbøyning.

Hvordan sier du dette på samisk:

 • jeg hopper, jeg sier, jeg arbeider, jeg går, jeg liker, jeg kjøper, jeg betaler
 • du synger, du spiser, du drikker, han kommer, hun vet

Tren på å spørre og svare, slik som i spørsmålene over her.

Når du spør ja/nei-spøsmål, bruker du ‘go’:

 • Orut go Oslos? De orun / In oro Oslos, mun orun Romssas.
 • Máhtát go suomagiela? De máhtán / In máhte suomagiela, muhto máhtán eŋgelasgiela.
 • Jugat go gáfe? De jugan / In juga gáfe, mun jugan deaja.
 • Logat go Nordlys? De logan / In loga Nordlys, mun logan VG.
 • Geahčat go TV? De geahčan / In geahča TV, muhto guldalan rádio.
 • Dovddat go Benedicte? De dovddan / In dovdda. Gii son lea?
 • Borat go láibbi juohke beaivve? De boran / In bora láibbi, muhto garraláibbi.

Tren på å spørre og svare ja/nei-spørsmål. Finn på flere ting å spørre om.

Vil du øve på flere verb? Det kan du gjøre her.

(Til neste side): Boahtte siidui –>