Lohkosánit

Loga grammatihkas: Lohkosánit / Tallord

 • Lohkosánit leat vuosttažettiin vuođđologut: okta, guokte, golbma…
 • Ortnetlogut leat rievtti mielde adjektiivvat: vuosttaš, nubbi, goalmmát…
 • Čoahkkelogut leat substantiivvat: guovttis, golmmas, njealjis…

  

Maiddái logut sojahuvvojit ovttaidlogus ja máŋggaidlogus, ja kásusiid mielde:

 • Mus lea ‘guokte’ báiddi, muhto mus leat ‘guovttit’ buvssat.
 • Mu unnaoappáš álgá ‘goalmmát’ luohkkái, mu viellja fas ‘viđádii’.  
 • Kursa dollojuvvo geassemánus, ‘goalmmádis’ ‘guđádii’.
 • Mu luohkás dušše ‘guoktásis’ lea biila.

  Hárjehala Morfa C:in

 1. Mus leat golmmat buvssaid. Hárjehala sojahit máŋggaidlogu nominatiivvas.
 2. Áiggun oastit golmmaid buvssaid. Hárjehala akkusatiivva.
 3. Oahppit leat guovtti lanjas. Hárjehala lohkosáni go lea ovddabeal substantiivva.
 4. Mis lea čoahkkin gávccádis. Hárjehala ortnetloguid sojahit.
 5. Son muitalii dan guhttasii. Hárjehala čoahkkeloguid sojahit