6.3: Vearbbaid máddagat

Nordsamisk har tre stammeklasser for verb. De forskjellige klassene har forskjellige personendelser.

Likestavelses- og kontrakte verb har to eller fire stavelser i infinitiv: boahtit, oažžut, mannat, fertet, oidnot, moddját.  Kontrakte verb ender på -ot, -et og -át, mens likestavelsesverb ender på -ut, -it og -at. Det er bare likestavelsesverb som har stadieveksling.

Ulikestavelsesverb har tre eller fem stavelser i infinitiv, og ender på -it: boradit, basadit, muitalit. Ulikestavelsesverb har andre vekslinger i stammen, i nektelsesform og imperativ.

Nektelsesformen er forkortet på den måten at lyder som i infinitiv befinner seg midt i ordet, nå befinner seg i slutten av ordet: muitalit > in muital.

I nordsamisk er det bare noen konsonanter som kan forekomme i slutten av ord,  nemlig t, s, š, l, r og n. Det er heller ikke mulig å ha to konsonanter i slutten av ord, hvis den første ikke er -i. Derfor får vi en del vekslinger. Legg merke til at det er den første konsonanten i konsonantforbindelser som blir igjen i nektelsesform.

h > t: jođihit – in jođit
d >t: vuovssadit – in vuovssat
st > s: cummestit – eahppi cummes
sk > s: dálkkáskit – ii dálkkás
št > š: gáđaštit – eai gáđaš
rd > r: guokkardit – ii guokkar

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

 

Vearbalihput. Čálit báhpárii ja čuohpa lihppun. Juoge vearbbaid golmma jovkui dan mielde, makkár mátta sánis lea. Galle bárrastávvalvearbba? Galle bárahisstávvalvearbba? Galle kontrákta vearbba?

Geavat vearbbaid ráhkadit jearaldagaid eará studeanttaide.

Hárjehala sojahit vearbbaid cealkagiin.

 

   

  1. Hárjehus: Bárahisstávval vearbbat
  2. Hárjehus: Buot máddagat
  3. Hárjehala sojahit vearbbaid: Beassášmuitalus

 

Loga eambbo:

Vearbbaid máddagat

Eará molsašuddamat

Boahtte ceahkki: Ceahkki 6.4