10.1: Man dávjá basat lihtiid?

Makkár viessobarggut dus leat ruovttus? Man dávjá don

 • basat lihtiid?
 • málestat?
 • noavkkuhat?
 • bassalattat biktasiid?
 • liktet biktasiid?
 • sihkut gavjjaid?
 • čorget gievkkana?
 • basat basadanlanja?
 • basat láhttiid?
 • vieččat muoraid?

Vejolaš vástádusat:

 • juohke beaivvi (vahku, mánu, jagi)
 • juohke nuppi beaivvi (vahku, mánu, jagi)
 • oktii (guktii, golbmii..)   vahkus (mánus, jagis)
 • muhtumin
 • hárve
 • in goassege


 1. Muital makkár viessobargguid don lávet bargat ja man dávjá.
 2. Jearahala eará studeanttaid viessobarggu birra.
 3. Muital makkár viessobargguid don leat juo bargan dán vahkus. Geavat perfeavtta.

Saamessa kuten suomessakin on tapana yhdistää lauseista pidempiä virkkeitä. Lauseita yhdistäviä konjuktioita käytetään saamessa pitkälti suomessakin suomessakin.

 • Mun cában bierggu ‘ja’ vuoššan biđđosa. Pilkon lihaa ja teen poronkäristystä.
 • Dál asttan noavkkuhit gievkkana ‘dahje’ stobu. Nyt minulla on aikaa imuroida keittiö tai olohuone.
 • Basatgo ‘vai’ noavkkuhatgo láhtti? Pesetkö vai imuroitko lattian?
 • Mun čorgen dávjá viesu, ‘muhto’ hárve mun basan láhttiid. Siivoan usein talon, mutta pesen harvoin lattiat.

Hárjehus konjunkšuvnnaiguin

 

Alistuskonjuktioilla liitetään sivulause päälauseeseen:

 • Mun dieđán ‘ahte’ lea buorre oastit muoraid giđđat, muhto in álo muitte dan dahkat. Tiedän että on hyvä ostaa puita keväällä, mutta en koskaan muista tehdä sitä.
 • Mun basan lihtiid ‘go’ mii leat boradan. Pesen lattian, kun olemme syönneet.
 • ‘Jus’ asttan, de likten beavdeliinniid maid. Jos ehdin, silitän myös pöytäliinat.

Konjunktiota go käytetään aivan kuten suomen ‘kun’ ja ‘kuin’:

 • Mun gávppašan ‘ovdal go’ vuolggán ruoktot.
 • Mun vuoššan gáfe ‘maŋŋil go’ mii leat boradan.
 • Divttán mállása duoldat ‘dassážii go’ lean láhčán beavddi.
 • Čorgen viesu ‘dan botta go’ earát leat gávpogis.
 • Lea guokte jagi ‘dassái go’ fárrejin Romsii.

Loga grammatihkas konjunkšuvnnaid ja subjunkšuvnnaid birra, sámegillii, or in English.

Hárjehus subjunkšuvnnaiguin

Hárjehus oalgecealkka

Olemme jo käsitelleet osaa ajan adverbeistä. Tässä on lisää adverbejä:

álo Mun láven álo gávppašit ovdal go manan ruoktot. aina
dušše Mun asttan dušše oastit mielkki. vain
šat In láve šat liktet biktasiid. enää
hui Mus lea hui stuorra orrunsadji. tosi, todella
oalle Mun lean oalle dolkan čorgemis. melko
menddo Dát viessu lea menddo unni munnje. liian
measta Mun lean measta geargan. melkein
áibbas Mun lean áibbas geargan. aivan.


Hárjehala sániid astoáiggi ja ruovttudoaimmaid birra: Leksa

 

Boahtte siidui –>