4.3: Haga

Haga er en postposisjon og skal komme bak substantivet det står til. Haga svarer til norsk ‘uten’  og brukes om substantiv. Det kan derimot ikke brukes om verb, i uttrykk som ‘uten å spørre’. Eksempel:  Ruđa haga ii birge. (Man klarer seg ikke uten penger).

Mun čuoiggan soppiid haga.
Mánná manai olggos fáhcaid haga.
In oainne čalbmelásiid haga.

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

 

Loga eambbo:

Pre- ja postposišuvnnat

Boahtte ceahkki: Ceahkki 4.4