8.1: Sáhtát go boahtit?

Telefovnnas

Telefovnnas – jietnafiilan  telephone

– Hei, dá lea Lásse.
– Hei! Maid don barggat?
– In maidege justa dál. Áiggun mannat kinoi eahkes.
– Mun dárbbašan veahki sámegielain. Don máhtát grammatihka. Sáhtát go boahtit deike dál?
– De sáhtán.
– Buorre. Ferten geargat bákkolaš čállosiin bearjadahkii.
– OK. Moai oaidnaletne.

Noen verb som kan stå som hjelpeverb til et hovedverb i infinitiv:

 • sáhttit  – Mun sáhtán boahtit odne.  (å kunne: ha anledning til)
 • máhttit – Mun máhtán čuoigat.     (å kunne: om ferdighet)
 • áigut  – Son áigu oastit ođđa biktasiid.      (å ville/skulle: ha til hensikt)
 • galgat – Don galggat veahkehit mu!     (å skulle)
 • fertet – Mii fertet máksit odne juo.      (å måtte, være nødt til)
 • soaitit – Mii soaitit vuolgit ihttin juo.     (å muligens skulle)
 • dáidit – Mii dáidit vuolgit ihttin juo.  (å sannsynligvis skulle)
 • šaddat  – Son šaddá vuolgit dohko.          (å komme til, å bli)

Andre verb som ofte etterfølges av et verb i infinitiv:

 • háliidit – Mun háliidan boahtit. (å ville: ønske)
 • dárbbašit  – Dárbbašat go čuojahit nu jitnosit?     (å måtte, trenge)
 • oažžut – Oaččun go vuolgit dál?         (å få )
 • lávet – Sii lávejit čuoigat juohke sotnabeaivve.        (å bruke/pleie)
 • astat – Mun asttan boahtit. (å ha tid til)

Fuobmá erohusa máhttit ja sáhttit-vearbbaid gaskkas.

Hárjehus sáhttit vs. máhttit

lávet – jietnafiila  lávet er et kontrakt verb og bøyes på samme måte som liikot, fárret, čohkkát.

Boahtte siidui –>