5.4: Cealkkačoavdin

Setningsanalyse skal hjelpe deg når du skal formulere setninger på nordsamisk. Det kan blant annet hjelpe deg med å bestemme mellom nominativ eller akkusativ kasus. Setningsanalyse skal også hjelpe deg å finne ut hvilke ord som hører sammen som en enhet. Når du har det klart for deg, vil det også være lettere å finne fram til hvordan de enkelte ordene skal bøyes.

Gávnna finihtta vearbba

Det kan være greit å begynne med det finitte verbet. Hver setning har ett finitt verb. Når du vet hvor mange finitte verb det er, så vet du også hvor mange setninger det er. Legg merke til at det kan være to hovedsetninger eller en hovedsetning med bisetninger som ledd.

Når du har funnet det finitte verbet, så finner du det leddet som kongruerer med verbet. Dette vil være subjektet. Når du formulerer setninger, så vet du at det skal være full kongruens mellom subjektet og det finitte verbet.

Mánát muitaleigga ahte miessi lei lábmen juolggi.
Eadni goarru bittuid ja siessá ges čuoldá vuoddagiid.
Mun gal vuolggán jus don boađát.
Sunná barggai dainna dihtoriin mas lei heittogis báhtter.
Alli fal mana dan latnjii maid eadni lea čorgeme.

Gávnna finihtta vearbbaid ja cealkagiid. Leago sáhka váldocealkagiin vai oalgecealkagiin?

Mii mearrida kásusa?

Nomener bøyes i kasus. Det er mye som kan være bestemmende for hva slags kasus nomenet får i en setning, blant annet syntaktisk funksjon (subjekt eller objekt), kongruens med et annet ledd (innenfor en nominalfrase) eller at et annet ledd bestemmer kasus (et verb eller post-/preposisjon). Når du har klart for deg hvorfor de enkelte nomener er bøyd i en bestemt kasus, så er det også lettere å plassere disse inn i fraser og gi dem funksjoner.

Syntaktisk funksjon: Subjektet står i nominativ, mens objektet står i akkusativ. Habitivet står i lokativ eller illativ.

Kongruens: Er nomenet samsvarsbøyd med et annet ledd i setningen, f.eks er tallordet eller pronomenet bøyd i samsvar med et substantiv?

Andre ledd bestemmer kasus: Fins det et reksjonsverb i setningen, eller er nomenet knyttet til en post- eller preposisjon?

Når du selv formulerer setninger, kan du også tenke på disse tingene, for å få riktig bøyning. Det er spesielt viktig å skille mellom subjekt og objekt i setningen.

Mánát vulge dan stuora lávu lusa.
Mun vieččan dan vihtta stuolu maid don leat ikte málen.
Eanu lea suhttan NAV-bargiide.
Gáren dovdá Iŋggá, muhto son ii dovdda Bireha.
Eai mus leat mánát.

Gávnna ovdamearkkain nomeniid. Makkár kásusii leat sojahuvvon? Čilge manne. Juoge cealkagiid cealkkaosiide/gihpuide.

  syntáksa-hárjehus

Boahtte ceahkkái: Ceahkki 5.5