Personlige pronomener

Personlige pronomener (persovdnapronomenat) viser til personer. Nordsamisk har ni personlige pronomener, og de bøyes i alle kasus. I tillegg til entall og flertall, har samisk også personlige pronomener i totall. Totallsformene brukes om to personer, sjelden om to dyr eller ting. Disse er moai, ‘vi to’, doai, ‘dere to’ og soai, ‘de to’. Man skiller ikke kjønn på samisk, pronomenet son kan bety både han og hun. Her er eksempler på alle pronomenene  i setninger:

Entall: Mun logan. Jeg leser.
Don stoagat. Du leker.
Son oađđá. Han/hun sover.
Totall: Moai bohte. Vi to kommer.
Doai goarrubeahtti. Dere to syr.
Soai viehkaba. De to løper.
Flertall: Mii lávlut. Vi synger.
Dii hupmabehtet. Dere snakker.
Sii vázzet. De går.

Alle disse pronomenene brukes om personer. Hvis man skal snakke om ting, så brukes pronomenet dat, som betyr ‘det’ eller ‘de’. Dat kan brukes både som entalls-  og flertallspronomen. Man skiller mellom disse med verbbøyning:

Dat doaibmá. Det fungerer.
Dat doibmet. De fungerer.

Teavsttat:

Ánin Dánin s. 17 (sangen nederst på siden)

Loga eambbo: Personlige pronomen

morfas   Hárjehala pronomeniid Morfain.

Boahtte ceahkki: Ceahkki 1.2