Eksamen ved UiT

NB! Vi opplever at noen studenter har problemer ved bruk av mobil ved registrering, så det anbefales å bruke PC.

Du kan ta eksamen ved UiT Norges arktiske universitet. Det krever at alle følgende fire punkt er oppfylt:

  1. Du er tatt opp som UiT-student: Søknadsfrist er 1. desember for vårsemesteret. For opptak til høstsemesteret kan du søke fra 20. juli til 9. august. Du søker lokalt opptak via Søknadsweb, og logger inn via ID-porten eller Feide. Her må velge Enkeltemner > Enkeltemner, bachelornivå > 9199 enkeltemner ordinær og nettbasert (ikke realfag), og trykke send søknad. Du vil umiddelbart motta kvittering på epost om at søknad er registrert, og svar på søknad vil du få innen noen få uker. Studierett tildeles når du har takket ja til tilbud om studieplass. Du melder deg ikke opp til det aktuelle emnet før ved semesterstart.
  2. Du har betalt semesteravgift: Når du har takket ja til tilbud om studieplass, kan du logge deg inn i Studentweben med ditt UiT brukernavn og lage giro for semesteravgift. Denne må du betale før du kan registrere emner og melde deg opp til eksamen (se punkt 3). Det kan ta 1-3 dager før betalingen er registrert.
  3. Du har registrert deg til riktig eksamen: Registreringsfrist er senest 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Du melder deg opp til undervisning og eksamen til det emnet du skal ta i Studentweben etter at semesteravgifta er registrert betalt. Dette gjør du ved å gå til «Aktive Emner» i studentweb, søke opp emnet du skal ta med emnekoden (f.eks. SAM.1031). Dersom du har gjort alt korrekt vil det på startsida i studentweb ligge følgende melding:
  4. Du har fått godkjent alle arbeidskrav og obligatoriske oppgaver: Læreren din (som arbeider ved UiT eller samarbeider med UiT) må ha godkjent dine obligatoriske oppgaver før du kan ta eksamen.

Hvis du ikke rekker å søke opptak og melde deg til eksamen ved UiT samme semester som du følger kurs, kan du søke deg som student neste semester, hvis det arrangeres eksamen i det aktuelle emnet da. Læreren din må sende inn bekreftelse på at dine obligatoriske oppgaver er godkjent.

Her finner du mer info om opptaksprosessen: Søking og opptak | UiT

Her finner du mer info om eksamen: Alt om eksamen ved UiT

Om du har spørsmål relatert til din utdanning, ta kontakt med:

Ved spørsmål knyttet til søknad og opptak ol., kontakt: aisi@hjelp.uit.no

Ved spørsmål knyttet til innhold i kursene, kontakt:
Berit Nystad Eskonsipo, universitetslektor i samisk språkvitenskap
berit.nystad.eskonsipo@uit.no