Prosjektet «Interaktiv samiskopplæring på Internett» tar utgangspunkt i Oahpa!, et nettbasert læringsprogram for nordsamisk, og integrerer det med kurs i samisk som fremmedspråk. Resultatet blir et sett av fleksible kursopplegg som gjør det mulig for studenter å ta universitetseksamen i samisk, selv om de ikke er på campus.

Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi ved UiT Norges arktiske universitet, har utvikla Oahpa!, ei programpakke som tilbyr interaktiv trening i ordforråd, grammatikk og kommunikative ferdigheter i nordsamisk. Nå videreutvikler vi Oahpa til å inngå i et fleksibelt utdanningstilbud innen samisk, hvor undervisninga vil foregå som selvstudium på Internett, kombinert ned med undervisning. Kursene er i regi av universitetet, eller også i regi av lokale språksentre, men med mulighet til å ta eksamen ved UiT.

Linker: Læringsprogrammet Oahpa og Prosjektsiden.

Nordsamisk blir brukt i tre land, og det å sikre at Oahpa kan brukes også utenfor Norge, er et prioritert mål i samisk sammenheng. For å sikre den pedagogiske kvaliteten har vi samarbeidet med Universitetene i Helsingfors og Oulu i Finland. Det er laget en egen læringssti for studentene i Finland.

Vi følger opp studentenes bruk av programmene for utviklingsarbeidet i prosjektet, men dette vil også være nyttig for å utvikle kunnskap om slik pedagogisk bruk av IKT.

Prosjektet er i perioden 2011-2013 støttet med finansiering fra Norgesuniversitetet. Disse har vært med på arbeidet;

UiT:

 • Lene Antonsen, lingvist/pedagog (prosjektleder)
 • Berit Anne Bals Baal, lingvist/pedagog og hovedansvarlig for læringsstiene
 • Katarzyna Dominczak, språkarbeider og pedagog ved Gáisi språksenter
 • Laila Oskarsson, lingvist/pedagog ved Universitetet i Tromsø
 • Bjørn Hatteng, grafisk formgiver
 • Trond Trosterud, lingvist
 • Ryan Johnson, programmerer Oahpa
 • Ciprian Gerstenberger, programmerer Oahpa
 • Heli Uibo, programmerer Oahpa

Oulun yliopisto:

 • Minna Rasmus
 • Marjatta Jumppanen

Helsingfors universitet:

 • Irja Seurujärvi-Kari