2.1: Biktasat ja ivnnit

Makkár biktasat dus leat?
Mus lea vilges t-báidi, alit buvssat ja ruškes skuovat.

makkármillainen  
báidi – paita,    buvssat – housut,    skuovat – kengät
vilgesvalkea, alitsininen, rukses – punainen, čáhppes – musta, ruoná – vihreä, ruškesruskea, fiskes – keltainen, čuovgat čáhppat – tumma, čohkkesruoksat – tummanpunainen

Lisää vaatesanastoa: Biktasat – sátnelistu

Barget guovttis ja guovttis. (Työskennelkää pareittain.)

 

  1. Muital makkár biktasat dus leat.
  2. Muital makkár biktasat nuppi studeanttas leat, omd.
    • Geas leat rukses báidi, alit buvssat ja čáhppes skuovat? Elles leat.
  3. Muital makkár biktasat olbmuin leat govain Ánin Dánin s. 10 ja 11.

geas lea – kenellä on

Adjektiiveja käytetään tavallisesti predikatiivina tai attribuuttina.  Kun adjektiivia käytetään predikatiivina, se mukautuu pääsanan lukuun. Esim.

  • Báidi lea ‘ruoksat’.
  • Buvssat leat ‘ruoksadat’.

Attribuuttimuoto sijoittuu pääsanan eteen, eikä se mukaudu sen lukuun: rukses buvssat. Alla on muutamien värien predikatiivi- ja attribuuttimuodot:

ruoksat:  Čeabetliidni lea ‘ruoksat’.    Mus lea ‘rukses’ čeabetliidni.
ruoná: Suohkku lea ‘ruoná’.  Dus leat ‘ruoná’ suohkut.
alit: Albmi lea ‘alit’.  Govas lea ‘alit’ albmi.
fiskat: Gahpir lea ‘fiskat’.  Dus lea ‘fiskes’ gahpir.
ruškat: Beana lea ‘ruškat’.  Mus lea ‘ruškes’ beana.
ránis: Vuolpu lea ‘ránis’. Dus lea ‘ránes’ vuolpu.
vielgat: Muohta lea ‘vielgat’.  Olgun lea ‘vilges’ muohta.
čáhppat: Báidi lea ‘čáhppat’. Sus lea ‘čáhppes’ báidi.

Hárjehus adj attr pred – doc

 

Harjoittele lisää adjektiiviatribuutteja MorfaS.

 


Hárjehala bivttassániid Leksain  (Harjoittele vaatesanoja Leksan avulla ). Harjoittele niitä sekä saamesta suomeen että suomesta saameen.

Boahtte siidui –>