2.3: Lávet go lášmmohallat?

Lášmmohallan ja lihkadeapmi

viehkame

Liikot go don lášmmohallat? Čiekčat spáppa? Čuoigat? Vai vuodjat?

Dán áigge gávdnojit hui ollu vejolašvuođat lášmmohallat. Valáštallansearvvit fállet iešguđetlágan dásis hárjehallamiid nugo mat čuoigamis, luistemis, vuodjamis, sisbandys, giehtaspáppas, spábbačiekčamis ja ollu vel earás. Sáhtát maid hárjehallat muhtin lášmmohallanguovddážis gos fállet aerobica, spinnema, yoga dahje ruvddiid lovttohallama.

Dáppe Romssas leat ollu lášmmohallanvejolašvuođat ja suohkan geahččala heivehit nu ahte buohkaide lea juogalágan fálaldat. Dálvet mannet čuovgaláhtut miehtá sullo maid mielde lea fiinnis čuoigat ja čierastit. Geasset sáhttá seamma láhtuid ges vázzit dahje sihkkelastit. Dáppe leat maiddái máŋga vuojadanáldása ja spábbačiekčanhálla. Mis leat maiddái jiekŋahálla ja moadde goargŋunhálla. Doaivumis lea juohke oktii fálaldat beroštumi mielde.

 

Bárrahárjehusaš/Parøvelse:

  1. Ráhkadehket listtu mas boahtá ovdan makkár valáštallamiid lehpet geahččalan ja makkár valáštallamiiguin ain lehpet mielde./ Lag en liste over idrett/trening som dere har prøvd og en over idrett/trening dere fortsatt driver med.
  2. Geavahehket interneahta ja isket makkár valáštallanfálaldagat dáppe leat./ Bruk internett for å finne ut hvilke treningstilbud det finns her.

 

“Nuera – nuera” lea stoagus Ruošša Sámis. Stohkosii dárbbašehpet suohpana dahje bátti. Dán stohkosa heive stoahkat olgun, kursalanjas dahje feaskáris.

Suohpan čadno riekkisin. Duhkoraddit dollejit dasa ja čuoččastit riekkisin. Okta olmmoš čuožžu guovdu rieggá. Earát vázzet su birra. Son, gii lea guovdu rieggá, geahččala časkkestit sin gieđaid, geat dollet báttis, ja huikit “vealgi”. Duhkoraddit galget váruhit ja luoitilit bátti amaset časkkahallat, ja de fas dohppet báddái. Son gii časkkahallá, šaddá čuožžut guovdu rieggá.

Haldis Balto Vulgot stoahkat! s.16

 

girji  Giellasuonat Ellen Ragnhild Sara, 2007:  Lahtut s. 44

Ohcet lihkadanstohkosiid girjjiin ja neahtas. Ráhkkanehket čilget njuolggadusaid eará studeanttaide. Muitalehket hui dárkilit eará studeanttaide, maid sii galget dahkat. De sáhttibehtet stoahkat ja suohtastallat, ja seammás hárjehallat giela. Eanet árbevirolaš stoahkamiid gávdnabehtet Stálu ja gufihttariid máilmmis.

čuožžut

čužžodit

čuoččastit

gittalagaid
bálddalagaid
giehtalagaid
bieđgguid
bárran
ráidun
Árvádus: Gávvut guorus, gopmut dievva.

Lihkadit sáhttá máŋgga láhkai:

vázzit – vázzilit doahput – dohppet
viehkat – viehkalit doallat – dollet
beahkit luoitit – luoitilit
guokkardit časkit – časkkahallat
čiŋkut fáhtet – fáhtehallat
gizzut / goargŋut čatnat
čákŋat gaikut
njoammut bálkestit
gubbarastit dustet
vázzit njealjegoantái velledit gávvut
vázzit hirrut velledit gopmut
čegŋedit čuožžilit selggos
guvdnut čohkkedit
čippostit dahkaluddat
cancut – canccodit áddestallat

Mo vel sáhttá lihkadit?

morfac_smallHárjehala imperatiivva: Morfa C

 

Čoahkkelogut

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.