9.2: Biehttaleapmi ja áigi

Nektelse kan også bøyes i tid. Hjelpeverbet, altså nektelsesverbet, bøyes bare etter person.  Hovedverbet har en nektelsesform i nåtid og en annen form i fortid: Mun in bora láibbi. Mun in borran láibbi. Nåtidsformen har vi allerede sett på. Fortidsformen er lik perfektum partisipp for alle verb. Unntaket er leat verbet, som har fortidsform lean.

Mun in diehtán dan.
Moai ean lean Romssas.
Dii ehpet muitalan duođaid.
Soai eaba čorgen viesu.
Don it ožžon maidege.

Teavsttat:

Bárdni gii ii áigon skuvlii vuolgit

Jorgal dán siiddu ovdamearkkaid iežat gillii.

word    Hárjehus: Čále vearbbaid preterihtas.

Loga eambbo:

Váldovearba ja veahkkevearba

Veahkkevearbbat

Biehttalancealkagat

Biehttaleapmi

Boahtte ceahkki: Ceahkki 10.1