8.1: Adjektiivvat

Adjektiv er ord som beskriver substantiv, f.eks ‘stor’ og ‘liten’.

Likestavelsesadjektiv har to eller fire stavelser i flertall: unni – unnit, čeahppi – čeahpit, guhkki – guhkit, lihkolaš – lihkolaččat. Entall har sterkt stadium, og flertall har svakt.

Ulikestavelsesadjektiv har tre eller fem stavelser i flertall: boaris – boarrásat, govdat – govdadat, jođán – jođánat. Entall har svakt stadium, og flertall har sterkt, hvis det er stadieveksling i ordet.

Kontrakte adjektiv har to stavelser i flertall: stuoris – stuorrát, čáppat – čábbát, rikkis – riggát. Entall har svakt stadium, og flertall har sterkt, hvis det er stadieveksling i ordet.

Adjektiv har forskjellig form etter hvor de er plassert i setningen. Hvis de kommer foran det substantivet de beskriver, har de attributtform: čeahpes mánná. Hvis adjektivet kommer etter substantivet det beskriver, har det predikativ form: Mánná lea čeahppi.

word    Hárjehus: Guđemuš adjektiiva heive?

Loga eambbo:

Adjektiivvat

Boahtte ceahkki: Ceahkki 8.2