Oppfordring: Bruk Vasta og Sahka!

Vi har utvikla flere typer øvelser i Oahpa tilpassa forskjellige behov

Numra – trene på tall, datoer og klokkeslett
Leksa – trene på ord og stedsnavn
Morfa-S – trene på bøyning av enkeltord
Morfa-C – trene på bøyning av enkeltord i setning

Dessuten har vi programmer for å trene på å svare på spørsmål med hele setninger:
Vasta-S – du får oppgitt ordene du skal bruke, men må bøye 2-4 av dem sjøl
Vasta-F – du kan forme hele setninga som du vil
Sahka – delta i en dialog

Vi arbeider nå med å samle erfaringer for å forbedre programmene. Studenter vil få et spørreskjema om noen uker om hvordan dere har opplevd nytten av de enkelte programmene. Hvis du har kommentarer underveis, kan du skrive til oss: oahpa@uit.no

Men nå i mars vil vi be dere spesielt om å bruke Vasta-S, Vasta-F og Sahka.

Vi kan se i loggen hvilken tilbakemelding systemet har gitt og vi kan vurdere om den er riktig eller ikke, og så forbedre de grammatiske reglene som styrer dette.

Her kommer en liten beskrivelse av hvordan de kan være nyttige for dere.

Vasta-S:
Nivå 1: trene på kasusbruk og å bøye adjektiv i attributtform
Nivå 1-2: dessuten trene på uttrykk med tallord og påpekende pronomen

Vasta-F:
– Nivå 1: Bare presens og enkel kasusbruk, mest i entall.
– Nivå 1-2: Verb også i preteritum, mer kasus i flertall og også med verb som krever spesielle kasus.
– Nivå 1-3: Tallord bøyd i kasus, samlingstall, verb i kondisjonalis.

Sahka:
Oahpásmuva Kárii – trene på typiske ‘bli kjent’ spørsmål og svar
Guossis – trene spesielt på illativ og lokativ
Borramušgávppis – trene spesielt på akkusativ og nominativ
Veardideapmi rámbuvrris – trene på komparering av adjektiv