yksikkö monikko Esimerkki
gii geat kuka (subjekti) Gii Máret lea? Geat leat skuvllas?
goabbá kumpi (subjekti) Goabbá vuittii?
mii mat mikä (subjekt) Mii lea lávkkas?
gean geaid kenet/kenen (objekti tai omistaja) Gean don oainnát olgun? Gean beana dát lea?
goappá kumman (objekt tai omistaja) Goappá vállješit, Bush vai Clinton? 
maid maid mitä (objekti) Maid oasttát?
geas (lea) geain (lea) kenellä (on)
Geas lea beana?
geasa geaidda kenelle
Geasa čálát dieđu?
goappás (lea) kummalla (on)
Goappás lea beana?
gos missä Gos Máret orru?
gokko missä kohdassa (tarkalleen) Gokko ildus girji lea?
galle gallit montako Galle oahppi leat gurssas?
gallis montako (ihmistä)
Gallis leat mielde?
gallát monesko Gallát luohkás du nieida lea?
goas milloin Goas Máret boahtá?
makkár makkárat millainen Makkár biila dus lea?
guhte/guhtemuš guđet mikä (monesta) Guhte/Guhtemuš biila lea divraseamos?
man boaris, man stuoris kuinka vanha, kuinka iso
Man boaris Máret lea?
manne miksi Manne oahpat sámegiela?
mo miten Mo manná?