Šattut

yksikkö – monikko
šaddu – šattut kasvi
muorji – muorjjit marja
jieret – jierehat punainen viinimarja
jokŋa – joŋat puolukka
sarrit – sarridat mustikka
váran – váramat vadelma
ehtemas – ehtemasat juolukka
luomi – luopmánat lakka
láttat – láttagat hilla
čáhppesmuorji – -muorjjit variksenmarja
eananmuorji – -muorjjit mansikka
muorra – muorat puu
soahki – soagit koivu
guossa – guosat kuusi
leaibi – leaibbit leppä
sieđga – sieđggat paju
skierri – skierrit vaivaiskoivu
skáhpi – skábit pihlaja
reatká – reatkkát kataja
gaskkas – gaskasat kataja
beahci – beazit mänty
oaksi – oavssit oksa
lasta – lasttat lehti
jalŋŋis – jalgŋát kanto
veaddi – veattit puunjuuri
cubborássi – -rásit korte
daŋas – dakŋasat varpu
sámil – sámmálat sammal
jeagil – jeahkálat jäkälä
deappu – debbot levä
lieđđi – lieđit kukka
vuodjarássi – rásit voikukka
rássi – rásit ruoho, heinä
suoidni – suoinnit heinä
guoppar – guobbarat sieni
gordni – gortnit jyvä
dárra – dárat levä
siilosuoidni – siilosuoinnit siiloheinä
appelsiidna – appelsiinnat appelsiini
saláhta – saláhtat salaatti
rušpi – rušppit porkkana
buđet – buđehat peruna
eahppel – eahppelat omena
banána – banánat banaani
gurká – gurkkát kurkku