Vi holder på å å utvikle og forbedre Oahpa-programmene og trenger kommentarer fra brukerne slik at vi kan arbeide i riktig retning, og for at vi kan evaluere nytten. Derfor ber vi deg svare på disse spørsmålene. Det er viktig at du krysser ut for alle ja/nei/litt osv, men enda bedre hvis du kan skrive noen kommentarer.

[vfb id=1]