1.2: Son lea dievdu

Mon lean nisu ja don leat dievdu

nisu

Lean nisu
Lean 34-jahkásaš jurista.
Lean sápmelaš.
Sártnun sáme-, dáro- ja eŋgelasgiela ja veahá suomagiela nai.
Orun Romssas.
Lean náitalan.
 
Don leat dievdu.
Don leat 28-jahkásaš ekonoma.
Sártnut dáro-, eŋgelas- ja duiskkagiela.
Leat oahppame sámegiela.
Orut Sáččás.
 
Son lea dievdu.dievdu
Son lea ealáhagas.
Son lea sápmelaš.
Son sárdnu sáme- ja dárogiela.
Son orru Sálliris.
Sus lea ovttasorru.


Loga jitnosit,  ja jorgal (Les høyt, og oversett).

 

Verbet ‘leat’

Samiske verb bøyes både i person og tall. Dette betyr at verb får ulike endelser utifra hvem/hva som utfører handlingen, hvem/hva noen er og utifra hvor mange de er. Vi skal her se på bøyningen av verbet leat (å være) sammen med pronomenet i grunnform (nominativ). Det er lurt også å lytte og trene muntlig på bøyninger.

Lytt og gjenta:  leat – jietnafiila


  • mun/mon lean    jeg er       Mun lean ilus.             (glad)
  • don leat   du er                     Don leat čeahppi.       (flink)
  • son lea   han/hun er            Son lea čáppat.           (pen)
  • dat lea   den er
  • moai letne  vi to er              Moai letne viššalat.    (flittige)
  • doai leahppi  dere to er      Doai leahppi láikkit.  (late)
  • soai leaba  de to er              Soai leaba váiban.      (trøtte)
  • mii leat  vi er                        Mii leat siiddas/ruovttus.    (hjemme)
  • dii lehpet   dere er              Dii lehpet barggus.     (på jobb)
  • sii leat  de er                        Sii leat luomus.           (på ferie)

 

Vi skiller ikke på kjønn på samisk i pronomener – son kan bety både han og hun.

Verbenes bøyes i person og tall, og når det er utvetydig hvem som er subjekt, er det ikke nødvendig å ta med pronomenet hvis man ikke vil understreke det. F.eks. i setningen Boađán ihttin går det klart fram hvem som kommer, uten at pronomenet er med.

Hárjehus pronSg

 

Boahtte siidui –>