11.1: Sohkagoddi

family

Bearrašis (veagas) leat dávjá eadni, áhčči, viellja ja oabbá, muhto sáhttet maid leat eadnebealli, áhččebealli, oabbábealli ja vielljabealli.

Sihke eatni váhnemat ja áhči váhnemat leat mu áhkut ja ádját. Sin váhnemat leat fas mu máttarváhnemat.

Muhto mus leat eanetge sogat. Eatni boarráset oabbá lea mu goaski. Su nuorat oabbá lea mu muoŧŧá. Jus soai leaba náitalan, de sudno boatnjit leat mu mágat. Eatni viellja lea mu eanu. Su eammi lea fas ipmi munnje.

Áhči oappát leat mu siesát ja sin boatnjit leat maid mágat munnje. Áhči boarráset viellja lea mu eahki, ja su nuorat viellja lea mu čeahci. Sudno eammit leat munnje imit.

Gait mu siesáid, muoŧáid, goskkiid, čeziid, ednuid ja egiid mánát leat mu oarbmebealit ja vilbealit.

Go mon náitalan, de leat mu eammi dahje boatnji váhnemat vuoni ja vuohppa munnje, ja soai leaba láhčamat mu váhnemiidda. Ja mun lean sudno mannji (jus lean nisu) dahje vivva (jus lean dievdu). Ovdal go moai náitaletne, de lean sudno mannjesássa dahje vivvasássa.

Olbmo geas lea seammá namma go mus, sáhtán gohčodit gáibmin.


  1. Sárggo fuolkenamahusaid (slektsbenevnelser) muorran.
  2. Muital makkár sohka dus lea, ja gos du fuolkkit orrot.
  3. Loga Ánin Dánin girjjis s. 31. Geahča gova s. 30 ja muital olbmuid birra.

 
Hárjehala fuolkenamahusaid Leksain

 

Boahtte siidui –>