11.3: Eatnandoallu Sámis

Eatnandoallu lea guhká leamaš dehálaš ealáhus sámiide – earenoamážit Deanu leagis ja mearragáttis. Dábáleamos ealibat/ealut/oamit (šibihat) leat leamaš gusat, sávzzat ja gáiccat.

Gussanávehis leat dán áigge sullii 20 mielkegusa, dasa lassin guiggut ja gálbbit. Burru ii leat nu dábálaš danne go ealibiid doavttir (šibitdoavttir) sáhttá sahkkehit gusaid goanstasahkkeheami bakte. Eatnandoalli bohčá gusaid iđđes ja eahkes, ja mielkebiila boahtá viežžat mielkki golbmii vahkus. Dálvet gusat leat návehis birrajándora, geasset galget juohke beaivvi leat olgun giettis.

Sávzanávehis leat dávjá eanet go 100 sávzza. Eanaš sávzzat guddet cuoŋománu loahpas, ja juohke sávza guoddá 2-3 lábbá, muhtumin 4 lábbá. Go lábbát leat sturron doarvái, de eatnandoalli luoitá gait sávzzaid olggos. Sávzzat oktan lábbáiguin leat meahcis gitta čakčamánnui. Dalle lea bargu čohkket sávzzaid ja sáddet lábbáid njuovahahkii. Lea dábálaš beaskidit sávzzaid guktii jagis, ja ullut sáddejuvvojit ullofabrihkaide.

Muhtun báikkiin leat gáicadoalut. Olmmáivákkis Gáivuonas leat ain dálge geassenávehat badjin vákkis. Doppe leat gáiccaide buorit guohtumat,  ja eatnandoallit bállejit lájuin bargat.

Dás leat sátnelistu elliid birra.

 

     

Loga ja guldal Ánin Dánin girjjis s. 22 Sávzzaid čohkken – jietnafiila ja s. 38 Návehis – jietnafiila.   

  1. Muital eanadoalu birra guovllus gos don orut.
  2. Muital eará šibihiid birra. Geavat sátnegirjji veahkkin.

Boahtte siidui –>