5.3: Bártni namma

Genitiv

bardni

Genitiv betegner eie- eller tilhørighetsforhold og substantivene har samme form som akkusativ. På norsk ender genitiven på –s når det er substantiv: guttens.

Pronomen har også genitivformer, f.eks. mu (min), su (hans/hennes). På nordsamisk er akkusativ- og genitivformene like.

  • Dát lea ‘bárdni’. (nom.sg.) (Dette er min sønn.)
  • ‘Bártni’ namma lea Daniel. (gen.sg.) (Guttens navn er Daniel)
  • Mun dearvvahan ‘bártni’. (akk.sg.) (Jeg hilser på gutten.)

Spørreord i genitiv er de samme som i akkusativ: gean, geaid, goappá og da skal svaret være i genitiv (eller akkusativ).

  • Gean girji dát leat? Diet lea máná girji.
  • Goappá girji dát leat? Diet lea eatni girji.

Genitiv entall brukes også etter tallord større enn 1 og etter galle, máŋga, moadde:

  • Mus leat guokte máná.
  • Galle máná dus leat?
  • Mus leat máŋga máná.

og sammen med postposisjon/preposisjon.

  • Girji lea beavddi nalde.

Loga grammatihkas genetiivva birra.

Hárjehus genetiiva

 

Hárjehala genetiivva cealkagiin: Morfa C

 

Boahtte siidui –>