11.3: Eanadoallu Sámis

 

Eanadoallu lea guhká leamaš dehálaš ealáhus sámiide – erenoamážit Deanuleagis ja mearragáttis. Dábáleamos šibihat leat leamaš gusat, sávzzat ja gáiccat.

 

Gussanávehis leat dán áigge sullii 20 mielkegusa, dasa lassin guiggut ja gálbbit. Burru ii leat nu dábálaš danne go šibitdoavttir sáhttá sahkkehit gusaid goanstasahkkeheami bokte. Eanadoalli bohčá gusaid iđđedis ja eahkedis, ja mielkebiila boahtá viežžat mielkki golbmii vahkus. Dálvet gusat leat návehis birrajándora, geasset galget juohke beaivvi leat olgun giettis.

 

Sávzanávehis leat dávjá eanet go 100 sávzza. Eanaš sávzzat guddet cuoŋománu

 

loahpas, ja juohke sávza guoddá 2-3 lábbá, muhtumin 4 lábbá. Go lábbát leat sturron doarvái, de eanadoalli luoitá buot sávzzaid olggos. Sávzzat oktan lábbáiguin leat meahcis gitta čakčamánnui. Dalle lea bargu čohkket sávzzaid ja sáddet lábbáid njuovahahkii. Lea dábálaš beaskidit sávzzaid guktii jagis, ja ullut sáddejuvvojit ullofabrihkaide.

 

Muhtun báikkiin leat gáicadoalut. Olmmáivákkis Gáivuonas leat velge geassenávehat badjin vákkis. Doppe leat gáiccaide buorit guohtumat,  ja eanadoallit bállejit lájuin bargat.

 

     

Loga ja guldal Ánin Dánin girjjis s. 22 Sávzzaid čohkken – jietnafiila ja s. 38 Návehis – jietnafiila.   

  1. Muital eanadoalu birra guovllus gos don orut.
  2. Muital eará šibihiid birra. Geavat sátnegirjji veahkkin.

Boahtte siidui –>