Buorre beaivi OVDDOS-olbmát! – Hej på Er som är med i OVDDOS!

Dál lean guossástallan juohke veaga, Jielleváris, Gironis ja Romssas. Lea hirbmat somá beassat ságastit ja geahččalit gávdnat vugiid ovddidit sámigiela iešguđet veagain.  Dieđusge lea din mokta ja miella mii galgá leat láidesteaddjin min oktasaš viggamušain.

Nu har jag besökt alla familjer i Jiellevárre, Giron och Romsa. Det är väldigt trevligt att få samtala och försöka finna vägar för att utveckla det samisak språket i respektive familj. Det är förstås Er entusiasm och vilja som skall vara ledstjärna i vår gemensamma strävan.