Sátnegirjjit

I ordbøkene finner man i forskjellig grad opplysninger om bøying av ordene, og opplysningene kan være ulikt presentert. Her er eksempler fra noen trykte ordbøker. Det er flere opplysninger om forkortninger etc. i ordbøkenes forord.

Sámi – Dáru – Sámi Sátnegirji   

Bare ordklassen er oppgitt. s – substantiv, v. – verb, adj. – adjektiv osv.

áhčči s. far, pappa
boagán s. belte
boazu s. reinsdyr
čohkkát v. sitte
girdi s. fly
juhkat v. drikke
láiki adj. doven, lat

Jernsletten: Álgosátnegirji Samisk-norsk ordbok 

Stadievekslinga kommer fram ved at flere ordformer er oppgitt. Også attributtform av adjektiv er oppgitt, og det kommer fram at verb er kontrakte. Ordklasse er ikke angitt direkte, men substantiv er merket med ubestemt artikkel på norsk.

áhčči, áhčit en far
boagán, boahkánat et belte
boazu, bohccot en rein
čohkkát, (sii) čohkkájit å sitte
girdi, girdit et fly; noe flyvende
juhkat, (son) jugai å drikke
láiki, láikkit, láikkes (olmmoš) lat

Kåven m.fl.: Sámi-dáru sátnegirji 

For likestavelsesord angis ikke stadieveksling, men ord uten stadieveksling merkes med =. Dessuten vises stadieveksling for ulikestavelses- og kontrakte substantiver. Etter : oppgis konsonant som legges til før endelse, som g i beatnagat, Ø betyr at det ikke blir noen ekstra konsonant, dvs. at ordet har kontraksjonsstamme. Attributtform av adjektiv er oppgitt, merket med #.

áhčči s. far, pappa
bálggis,-lgá-:Ø s. sti
beana,-tn-:g s. hund
boagán, -hk- s. belte
boazu, -ohcco- s. reinsdyr, rein
čohkkát v. sitte, sitte i fengsel, sitte inne
girdi, = s. fly; flyger
juhkat v. drikke; røyke, suge (pipe f.eks.); suge (om strøm)
láiki#láikkes a. lat, doven

Balto (red.): Norsk-samisk skoleordbok

Stadievekslinga kommer fram ved at flere ordformer er oppgitt. Attributtform av adjektiv er oppgitt, merket med #. Det kommer fram at verb er kontrakte ved at bøyningsformen -jit angis.

far s. áhčči, áhčit
belte s. boagán, boahkánat
hund s. beana, beatnagat
rein s. boazu, bohccot
sitte v. čohkkát, čohkkájit
sti s. bálggis, bálgát
fly s. girdi, girdit
drikke v. juhkat, jugai …
lat adj. láiki, láikkit, #láikkes

Stor norsk-samisk ordbok 

Stadievekslinga er oppgitt, og flertall. Etter : oppgis konsonant som legges til før endelse, som g i beatnagat, Ø betyr at det ikke blir noen ekstra konsonant, dvs. at ordet har kontraksjonsstamme. Attributtform av adjektiv er merket med #. Vær OBS på at de samiske ordene er presentert alfabetisk, og ikke etter hvilket ord som er vanligst i bruk, eller har den mest generelle betydninga.

far s. áhčči -hč-
belte s. …. boagán -hk- …
hund s. beana -tn-:g
rein s. boazu
sti s. bálggis -lgá-:Ø
sitte v. … čohkkát …
fly s. girdi = …
drikke v. juhkat -g-
lat adj. láiki#láikkes