Áđđestaddi boahtá

     Áđđestaddi boahtá – jietnafiila 

Gea! Ná láhtten mun Se! Sånn gjør jeg
Gea! Ná láhttet don Se! Sånn gjør du
Gea! Ná láhttet mii Se! Sånn gjør vi
Áđđestaddi boahtá Hermegåsa kommer

 

Šlivggun gurut gieđa Jeg slenger med venstre arm
Šlivggut gurut gieđa Du slenger med venstre arm
Šlivgut gurut gieđa Vi slenger med venstre arm
Áđđestaddi boahtá Hermegåsa kommer

 

Šluvggán oaivvi Jeg rister på hodet
Šluvggát oaivvi Du rister på hodet
Šluvgit oaivvi Vi rister på hodet
Áđđestaddi boahtá Hermegåsa kommer

 

Čárvvun čalmmiid Jeg kniper igjen øynene
Čárvvut čalmmiid Du kniper igjen øynene
Čárvut čalmmiid Vi kniper igjen øynene
Áđđestaddi boahtá Hermegåsa kommer

 

Speaččun gieđaid Jeg klapper i hendene
Speaččut gieđaid Du klapper i hendene
Speažžut gieđaid Vi klapper i hendene
Áđđestaddi boahtá Hermegåsa kommer