Category Archives: UiT oahpaheaddji

Čakča

Mun liikon čakčii. asdfsfsd Hei! Buorre álgu, vuorddán eanet… Oahpaheaddji

Posted in UiT oahpaheaddji, Uncategorized | Comments Off on Čakča

Mu viessu

Mu viessu Mu viessu lea stuoris. dfasffds dfs df a

Posted in UiT oahpaheaddji, Uncategorized | Comments Off on Mu viessu

Mun lean -teaksta

Mun lean Mun lean 50-jahkásaš nissona gii orru Romssas gávpogis. Mun háliidan oahppat sámegiella. Mun lean náitalan ja mus leat vihtta mánná.      

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on Mun lean -teaksta

Studeantabargu 1

Mun lean studeanta ja lean ásahan dán siiddu masa áiggun čállit. Govas lea beakkán sámi lávlu. Dette er en god begynnelse. Du bør skrive ca 100 ord. Hilsen læreren din    

Posted in UiT oahpaheaddji, Uncategorized | Comments Off on Studeantabargu 1

SAM-1033 1.1: Vearbbat

1.1: VEARBBAT – čoahkkáigeassu Vearbbaid sáhttá sojahit persovnna, logu ja áiggi mielde. Sámegielas leat golbma persovnna ja golbma logu. Oktiibuot dat dahket ovcci sojahanhámi. Sámegielas leat guokte áiggi maid almmuhit sojaheami bokte; dálá áigi ja vássán áigi. Moai bohte Moai … Loga eanet »

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on SAM-1033 1.1: Vearbbat

SAM-1033 vuosttas

Láidehus SAM-1036 Dette kurset i nordsamisk gir 20 studiepoeng. I løpet av kurset skal dere lære å: bøye verb i kondisjonalis og imperativ kunne bruke infinitte og finitte former for å uttrykke aspekt og modalitet bøye påpekende, relative og resiproke … Loga eanet »

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on SAM-1033 vuosttas

SAM-1036 laidehus

Láidehus SAM-1036 Dette kurset i nordsamisk gir 20 studiepoeng. I løpet av kurset skal dere lære å: bøye verb i kondisjonalis og imperativ kunne bruke infinitte og finitte former for å uttrykke aspekt og modalitet bøye påpekende, relative og resiproke … Loga eanet »

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on SAM-1036 laidehus

SAM-1033 1.4: Konditionála ja vássán áigi

1.4: Konditionála ja vássán áigi Legg merke til at kondisjonalis bøyes som preteritum. Kondisjonalis av likestavelses- og kontrakte verb ligner på preteritum av ulikestavelsesverb. Kondisjonalis av ulikestavelsesverb ligner på preteritum av likestavelsesverb. Gumpe borašii spiinniid, jus jovssašii daid. Eadni dárbbašii … Loga eanet »

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on SAM-1033 1.4: Konditionála ja vássán áigi

SAM-1033: 6.4: Adjektiivvaid sojaheapmi

6.4: Adjektiivvaid sojaheapmi Adjektiv er nomen og kan bøyes i kasus. Det er vanlig at man bruker et adjektiv for å vise til en gruppe som deler den samme egenskapen: Nuorat: nurrii, nuorat, nuoraide Boarrásat: boarrásii, boarrásat, boarrásiidda Geafit: geafái, … Loga eanet »

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on SAM-1033: 6.4: Adjektiivvaid sojaheapmi

SAM-1033 6.3: Kompareren – Superlatiiva

6.3: Kompareren – Superlatiiva Superlativ brukes når man sammenligner flere enn to ting. Máret lea čeahpimus. Son lea máilmmi boarráseamos/boarrásamos olmmoš. Vokalstammer/ Likestavelsesadjektiv: Superlativendelsen er  -mus. Den legges til en svak stamme. Husk at i predikativ form skal adjektivet bøyes … Loga eanet »

Posted in UiT oahpaheaddji | Comments Off on SAM-1033 6.3: Kompareren – Superlatiiva